Ôn thi đại lý Thuế online - Thuế TTĐB

Hàng năm, Tổng cục thuế tổ chức kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ” cho tất cả các cá nhân muốn lấy chứng chỉ hành nghề thuế tại Việt Nam. Năm nay kì thi sẽ được tổ chức vào chiều ngày 23/9/2017 và ngày 24/9/2017.

Ôn thi đại lý Thuế online - Thuế GTGT

Hàng năm, Tổng cục thuế tổ chức kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ” cho tất cả các cá nhân muốn lấy chứng chỉ hành nghề thuế tại Việt Nam. Năm nay kì thi sẽ được tổ chức vào chiều ngày 23/9/2017 và ngày 24/9/2017.

Ôn thi đại lý Thuế online - Thuế TNCN

Hàng năm, Tổng cục thuế tổ chức kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ” cho tất cả các cá nhân muốn lấy chứng chỉ hành nghề thuế tại Việt Nam. Năm nay kì thi sẽ được tổ chức vào chiều ngày 23/9/2017 và ngày 24/9/2017.

Ôn thi đại lý Thuế online - Thuế TNDN

Hàng năm, Tổng cục thuế tổ chức kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ” cho tất cả các cá nhân muốn lấy chứng chỉ hành nghề thuế tại Việt Nam. Năm nay kì thi sẽ được tổ chức vào chiều ngày 23/9/2017 và ngày 24/9/2017.

[ Ôn thi đại lý Thuế ] Tip ôn thi - Phân biệt thuế TNCN và TNDN đối với tiền lương và tiền công

Kì thi chứng chỉ hành nghề đại lý Thuế đã gần kề, bạn đã chuẩn bị gì cho ôn tập chưa?