Đến ma cũng không tha

Đến ma cũng không tha

Đến ma cũng không tha

Thấy chồng chuẩn bị đi nhậu với bạn, bà vợ khó chịu:

 
 
 

- Mặc diện thế cho cô nào ngắm, thay ngay cái áo cũ kia cho tôi.

Ông chồng chau mày:

- Có ma nó thèm ngắm mà bà cứ khéo lo xa.

Bà vợ thản nhiên:

- Ma thì cũng có ma nữ đầy ra đấy, tôi cứ phòng cho chắc.

- !!!

 

Recent Comments