Điều khoản bảo hành khi mua máy móc từ nước ngoài không quy định bảo hành ở Việt nam hay nước ngoài. Như vậy có phải nộp FCT hay không? Và nếu phải nộp thì nôp ở thời điểm nào?

Điều khoản bảo hành khi mua máy móc từ nước ngoài không quy định bảo hành ở Việt nam hay nước ngoài. Như vậy có phải nộp FCT hay không? Và nếu phải nộp thì nôp ở thời điểm nào?

Trả lời

 

  • Về logic: Điều khoản bảo hành kèm theo của hợp đồng mua bán giữa hai bên – có thể hiểu là cam kết của người bán về chất lượng sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, nếu sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc, người bán sẽ chịu trách nhiệm khắc phục nếu do lỗi chất lượng sản phẩm. Như vậy tại thời điểm bán máy móc, điểu khoản bảo hành chỉ là cam kết sẽ chịu trách nhiệm về lỗi chất lượng (nếu có), chưa thể chắc chắn được việc khắc phục lỗi có xảy ra trong tương lai hay không? Hay nói cách khác, giao dịch mua mác móc kèm điều khoản bảo hành (không có các dịch vụ khác thực hiện tại Việt Nam) cũng sẽ được hiểu là bên nước ngoài không tiến hành kinh doanh hoặc có thu nhập trên lãnh thổ Việt Nam.

 

  • Không thuộc đối tượng chịu thuế FCT

 

  • Về quy định tại văn bản: còn điểm chưa rõ ràng và mâu thuẫn:

 

• Khoản 2 Điều 2: trường hợp người bán giao hàng tại điểm bên ngoài lãnh thổ Việt nam, ngoài điều khoản bảo hành thì không thực hiện bất cứ dịch vụ nào khác tại VN thì sẽ không phát sinh FCT

 

  • Có thể hiểu là hợp đồng nếu có điều khoản bảo hành, thì sẽ không phát sinh FCT tại thời điểm mua bán máy (điều này phù hợp với logic nêu trên).

 

 

• Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7: trường hợp người bán cung cấp máy móc kèm theo các dịch vụ tại VN như hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng… thì vẫn phát sinh FCT

 

 Có thể hiểu là khi dịch vụ bảo hành phát sinh tại Việt Nam sẽ phát sinh FCT.

  • Kết luận:

 

·  Đối với trường hợp hiện tại của Công ty: hợp đồng có điều khoản bảo hành, nhưng hoạt động bảo hành chưa xảy ra nên có thể hiểu là thời điểm thanh toán tiền máy này chưa phát sinh FCT è Theo cả logic và quy định tại văn bản thì đều chưa cần khai và nộp FCT . Sau này nếu hoạt động bảo hành diễn ra ở việt nam, thì về logic sẽ không phát sinh FCT. Tuy nhiên, vì văn bản không rõ ràng nên công ty có thể gửi công văn lên cục thuế để hỏi cho chắc chắn.

 

  • Đối với các trường hợp mua máy móc kèm bảo hành sau này:

Công ty có thể xem xét phương án thỏa thuận với nhà cung cấp để trong hợp đồng mua bán ban đầu thì không bao gồm điều khoản bảo hành. Sau này nếu phát sinh hoạt động bảo hành thì sẽ charge phí và lập hợp đồng riêng theo kiểu hợp đồng sửa chữa.

(Trong hợp đồng này công ty cần lưu ý vấn đề kê khai PIT cho chuyên gia sang Việt nam để sửa chữa bảo hành nếu có)

Recent Comments