Hoạt động sản xuất phần mềm áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào?

Hoạt động sản xuất phần mềm áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào?

1. Thuế GTGT với hoạt động sản xuất phần mềm

Các đối tượng không chịu thuế GTGT được quy định tại điểm 21, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

" Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

21. …Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”.

Như vậy, doanh nghiệp sản xuất phần mềm hay kinh doanh phần mềm đều sẽ không phải chịu thuế GTGT.

  • Tham khảo Công văn 3111/TCT-CS của Tổng Cục Thuế

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Lưu ý về cách viết thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm phần mềm: Gạch chéo ( / ) tại phần thuế suất và tiền thuế trên hóa đơn GTGT.

 

2. Chính sách thuế TNDN đối với Doanh nghiệp phần mềm:

 Quy định về thuế suất và mức ưu đãi Thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm được quy định tại điều 19 và điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 như sau:

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) và miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo áp dụng đối với:

b) …sản xuất sản phẩm phần mềm;…”

Như vậy nếu là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, kể từ khi thành lập được áp dụng thuế suất thuế TNDN từ hoạt động sản xuất phần mềm như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Miến thuế

Thuế suất 5% (Giảm 50% thuế TNDN, thuế ưu đãi là 10%)

Thuế suất 10%

Không ưu đãi

 

Nếu là doanh nghiệp mua/bán phần mềm thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

 

3. Doanh nghiệp phần mềm bao gồm:

  • Doanh nghiệp sản xuất phần mềm (quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT )
  • Doanh nghiệp liên quan đến phần mềm nhưng không sản xuất phần mềm

Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Tâm  - Tư Vấn Viên ( Manabox Việt Nam )

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D, số 03 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline liên hệ: 02432 123 450 ( giờ hành chính ) / 0888 942 040 ( Ngoài giờ hành chính )

Email: vietnamnews@manabox.co.jp

Recent Comments