Những cá nhân nào được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế?
10 lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNCN năm 2016

Thời gian qua, một số cá nhân và tổ chức vẫn còn lúng túng trong thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm. Do đó, trước thời điểm quyết toán thuế năm nay, Phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổng hợp hướng dẫn về vấn đề này

Các khoản chi bị khống chế khi tính thuế TNDN
Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN với nguyên vật liệu bị hỏng hóc trong quá trình bảo quản

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN với nguyên vật liệu bị hỏng hóc trong quá trình bảo quản được tính như thế nào?

Điều khoản bảo hành khi mua máy móc từ nước ngoài không quy định bảo hành ở Việt nam hay nước ngoài. Như vậy có phải nộp FCT hay không? Và nếu phải nộp thì nôp ở thời điểm nào?

Điều khoản bảo hành khi mua máy moc từ nước ngoài không quy định bảo hành ở Việt nam hay nước ngoài. Như vậy có phải nộp FCT hay không? Và nếu phải nộp thì nôp ở thời điểm nào?