Notice of company annual trip 2019

Notice of company annual trip 2019

Dear valued client,

We would like to inform you that our office will close for Company Annual Trip from Friday May 31, 2019 to June 04 2019 and resume working for business on Wednesday June 05 2019.

Should there be any delays in the service during these days we apologize for any inconvenience, and sincerely appreciate your understanding.

We are looking forward to receiving your cooperation.

Kính gửi Quý Khách Hàng

Chúng tôi xin thông báo rằng Manabox Việt Nam sẽ đóng cửa cho kì nghỉ mát hàng năm từ ngày 31/05/2019 đến hết ngày 04/06/2019  và trở lại làm việc từ ngày thứ 4 05/06/2019

Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có bất cứ sự chậm trễ nào trong khoảng thời gian này và mong quý khách thông cảm.

Xin chân thành cảm ơn!

Manabox Viet Nam Co., Ltd.

Recent Comments