[ Thảo luận ] Sự khác biệt giữa doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT

[ Thảo luận ] Sự khác biệt giữa doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT

THẢO LUẬN: Sự khác biệt giữa doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT

Công ty Manabox có nhận được câu hỏi liên quan tới sự khác biệt giữa doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT. Liên quan đến vấn đề này, Manabox gửi tới bạn đọc ý kiến như sau:

 

* Xác định Doanh thu tính thuế TNDN


Theo Điều 3, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014  sửa đổi Điều 5, TT 78/2014/TT-BTC
"3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. 
b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC."
Khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014  sửa đổi Điều 5, TT 78/2014/TT-BTC, Thông tư 123/2012
“b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi."

 

 

* Xác định doanh thu tính thuế GTGT
Theo Điều 8, TT số 219/2013/TT-BTC quy định về thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT
" 1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."
Theo Điều 7, TT 219/2013/TT-BTC quy định doanh thu tính thuế GTGT
" 3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này."

CV số 289/TCT-CS về thuế GTGT, thuế TNDN đối với hàng khuyến mại, biếu, tặng cho
" Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Tổng Công ty CP bảo hiểm Bảo Long dùng dịch vụ bảo hiểm để cho, biếu, tặng, khuyến mại và tiêu dùng nội bộ thì:
Về chính sách thuế GTGT, hóa đơn: ..  trường hợp dịch vụ bảo hiểm dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng.
Về chính sách thuế TNDN: Tổng Công ty không phải ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp."
CV số 5124/CT-TTHT về thuế GTGT và thuế TNDN đối với hàng biếu, tặng cho
"Công ty tặng, cho công nhân thì khi biếu, tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng, không phải tính vào doanh thu chịu thuế TNDN."

Như vậy đối với trường hợp mua bán hàng hóa thì việc xác định doanh thu chịu thuế GTGT và thuế TNDN là giống nhau, chỉ khác ở 1 số trường hợp doanh thu của việc cung cấp dịch vụ

1. Doanh thu của hàng biếu tặng, tiêu dùng nội bộ:
=> Đối với thuế TNDN
Như vậy trước đây theo thông tư số 123/2012/TT-BTC thì doanh thu của các hàng hóa, dịch vụ biếu tặng, tiêu dùng nội bộ cũng chịu thuế TNDN. Thông tư 78/2014/TT-BTC bỏ đi phần biếu tặng cho, và TT 119/2014/TT-BTC  bỏ thêm phần tiêu dùng nội bộ => Tiêu dùng nội bộ, biếu tặng không chịu thuế TNDN.
=> Đối với thuế GTGT
Doanh thu các hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho đều là doanh thu chịu thuế GTGT.

2. Doanh thu chưa thực hiện:
=>Đối với thuế TNDN
 Không là doanh thu chịu thuế TNDN
=> Đối với thuế GTGT
Tại thời điểm khách hàng thanh toán trước tiền dịch vụ, mặc dù doanh nghiệp chưa cung cấp dịch vụ tuy nhiên vẫn phải xuất hóa đơn GTGT => Là doanh thu chịu thuế GTGT

 

Biên soạn: Lê Thị Minh Ngoan - Tư vấn viên -  Manabox Việt Nam 

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D, số 03 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline liên hệ: 02432 123 450 ( giờ hành chính ) / 0888 942 040 ( Ngoài giờ hành chính )

Email: vietnamnews@manabox.co.jp

Recent Comments