LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI, BÁO CÁO THUẾ NĂM 2018

đối ổn định qua các năm chỉ có thay đổi nhỏ khi ngày nộp rơi vào chủ nhật thì lịch nộp có thể lùi lại Năm 2018, các công ty kê khai báo cáo theo tháng sẽ có 2 ngày được lùi lịch nộp từ ngày 20/2/2018 và ngày 20/5/2018 thành ngày 21/2/2018 và ngày 21/5/2018. Hi vọng với lịch nộp được kê chi tiết như này, các kế nhà ta sẽ lên kế hoạch tốt nhất cho kì báo cáo nhé :D

Hội thảo:  Dịch vụ tư vấn thuế ở Việt Nam - Kinh nghiệm và thực tiễn

ình : Hội thảo: Dịch vụ tư vấn thuế ở Việt Nam - Kinh nghiệm và thực tiễn

Khảo sát môn thi khiến bạn lo lắng nhất khi bắt đầu ôn thi CPA 2017
 Phiếu khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với Gonna Pass

thi CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN 2017 sẽ diễn ra vào tháng 12, rất mong quý khách dành chút thời gian để trả lời các câu hỏi bên dưới nhằm giúp Gonna Pass cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm càng tốt hơn.

Hướng dẫn sử dụng website ôn thi Gonna Pass