Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh nCoV-19, Bộ tài chính đã báo cáo Chính phủ về một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, giảm thiểu những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến nền kinh tế như sau:

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn tiền thuế GTGT, TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh, thuế đất cho các đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch nCoV-19 như du lịch, vận tải, khách sạn, dệt may, da giầy……trên căn cứ vào thẩm quyền mà Quốc hội giao phó.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn sẽ rơi vào khoảng 30.000 tỷ đồng. Dự kiến thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp sẽ áp dụng ngay khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.

Cụ thể theo Bộ Tài chính, Điều 49 Luật Quản lý thuế quy định gia hạn nộp thuế trong trường hợp “ không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ ”.

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế quy định “Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định”.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2155/BTC-CST gửi các bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị rà soát các khoản phí, lệ phí gắn với các dịch vụ do ngành, lĩnh vực quản lý để đề xuất giảm mức thu nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, ban hành thông tư theo quy định hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Tham khảo công văn 897/TCT-QLN của Tổng cục thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

Nguồn: Tổng cục Thuế

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.