Category Archives: Khóa học

[Tuyển sinh] Khóa IFRS

Lộ trình chuyển đổi IFRS hiện nay sẽ được chia ra làm ba giai đoạn như sau: Giai đoạn chuẩn bị: từ năm 2019 đến hết năm 2021. Giai đoạn áp dụng tự nguyện: từ năm 2022 đến hết năm 2025. Giai đoạn bắt buộc áp dụng: từ sau năm 2025. Vì vậy, Manabox đã …