Giấy phép lao động của người nước ngoài

Post Views: 58 Bài viết trích dẫn một số quy định về Giấy phép lao động của người nước ngoài theo tài liệu tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và xã hội Tp Hồ Chí Minh. Lưu ý, các bạn cập nhật thêm Nghị định 70/2023/NĐ-CP như dưới đây Điểm mới khi sử … Đọc tiếp Giấy phép lao động của người nước ngoài