Hạch toán thuế TNCN (thu nhập cá nhân) – PIT

Post Views: 1.218 Bài viết hướng dẫn Hạch toán thuế TNCN (thu nhập cá nhân) – PIT – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. Theo quy định của Luật thuế TNCN, có 10 nhóm thu nhập thuộc diện phải khấu trừ, kê khai thuế … Đọc tiếp Hạch toán thuế TNCN (thu nhập cá nhân) – PIT