Với nhiều ngành nghề kinh doanh đặc thù, sự yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp là hết sức cần thiết và đã là người đi làm, bạn sẽ luôn mong muốn sự nghiệp của mình được thăng tiến chứ không phải chỉ là dậm chân tại chỗ mãi một vị trí. Các công ty, doanh nghiệp hiện nay đều mong muốn nhân viên của mình có thể tự nâng cao được năng lực của ban thân để có thể đảm nhiệm được những chức vụ cao hơn trong công ty.

Vậy đối với 1 người kế toán, những chứng chỉ nào tại Việt Nam bạn có thể tham khảo để có thể bước cao hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Các bạn hãy cùng Manabox Việt Nam tìm hiểu nhé!

  1. Chứng chỉ kế toán trưởng
a, Điều kiện của chứng chỉ

Chứng chỉ kế toán trưởng là chứng chỉ mà mỗi kế toán nên có trong sự nghiệp của mỗi người. Yêu cầu của chứng chỉ kế toán không quá phức tạp và để trở thành kế toán trưởng, bạn cần đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Luật kế toán 2015. Cụ thể:

Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Thời hạn của chứng chỉ kế toán trưởng

Theo điều 9 Thông tư 199/2011/TT-BTC quy định như sau:

“4. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.

5. Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng 1 lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm.

6. Chứng chỉ bị mất, thất lạc học viên liên hệ với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nơi cấp chứng chỉ) để làm thủ tục cấp lại.”

Theo quy định trên:

  • Chứng chỉ kế toán trưởng chỉ có giá trị trong 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng. Nếu trong thời gian đó, người có chứng chỉ không được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, thì chứng chỉ không còn giá trị
  • Nếu người có chứng chỉ được bổ nhiệm lần 1, nhưng sau đó hơn 5 năm không làm kế toán trưởng, thì lần bổ nhiệm thứ 2, chứng chỉ kế toán trưởng không còn giá trị
b, Các môn thi và hình thức thi:
  1. Kết thúc mỗi phần chuyên đề trong chương trình học phải tổ chức thi kiểm tra. Việc thi kiểm tra có thể bằng hình thức thi viết trong thời gian tối thiểu là 120 phút hoặc thi vấn đáp trong thời gian tối thiểu là 30 phút/1 người và phải đảm bảo đủ 2 phần kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ. Điểm thi kiểm tra được chấm theo thang điểm 10 bậc. Bài thi kiểm tra dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.
  2. Chỉ những học viên bảo đảm tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi chuyên đề mới được dự thi kiểm tra phần chuyên đề đó.
  3. Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khoá học căn cứ vào kết quả thi kiểm tra để đánh giá theo bốn loại:

Loại giỏi:                     Điểm hai bài thi kiểm tra đều đạt từ 9 điểm trở lên;

Loại khá:                     Điểm hai bài thi kiểm tra đều đạt từ 7 điểm trở lên;

Loại đạt yêu cầu:         Điểm hai bài thi kiểm tra đều đạt từ 5 điểm trở lên;

Loại không đạt yêu cầu:          Có ít nhất một bài thi kiểm tra dưới 5 điểm.

Học viên có quyền dự thi kiểm tra lại một trong hai bài thi không đạt yêu cầu nhưng chỉ được dự thi kiểm tra lại một lần.

2. Chứng chỉ Đại lý thuế

Để có thể đạt được chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gọi tắt là Đại lý Thuế, kế toán phải tham dự kì thi Đại lý Thuế được tổ chức bởi Tổng cục Thuế vào quý I và quý IV hàng năm.

a, Điều kiện tham dự:

– Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ hai (02) năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

b, Các môn thì và hình thức thi:

a) Môn thi thứ nhất: Pháp luật về thuế

Nội dung môn thi Pháp luật về thuế bao gồm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Môn thi thứ hai: Kế toán 

Nội dung môn thi kế toán bao gồm: Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Hình thức thi: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp; thời gian cho mỗi môn thi phụ thuộc vào hình thức thi từ 30 phút đến 180 phút.

3. Chứng chỉ Kế toán viên

Chứng chỉ CPA Việt Nam là 1 chứng chỉ hành nghề do Bộ tài chính cung cấp và có hiệu lực trên toàn quốc.

1. Điều kiện tham dự kỳ thi:

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này;

3. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại họcđến thời điểm đăng ký dự thi. Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước;…

2. Các môn thì và hình thức thi:
Người dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên thi 4 môn thi sau và cần có tổng số điểm các môn thi từ 25 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5 điểm

a) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

b) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

c) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

d) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

3. Chứng chỉ Kiểm toán viên

Kiểm toán viên hành nghề là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Để có thể được cấp giầy này, các kiểm toán sẽ phải tham dự kì thi Kiểm toán viên do Bộ tài chính tổ chức hàng năm.

a, Điều kiện tham dự:

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này;

3. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại họcđến thời điểm đăng ký dự thi. Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước;…

b. Các môn thì và hình thức thi:

Người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên thi 4 môn thi sau và cần có tổng số điểm các môn thi từ 38 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5 điểm

a) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

b) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

c) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

d) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

đ) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

e) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

g) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà nội, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam/

Hotline: 02432 123 450

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.