So sánh VAS và IFRS: Khuôn khổ về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (Framework)

Việt Nam đã triển khai Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01), phù hợp với khuôn khổ quốc tế về lập và trình bày báo cáo tài chính. Tuy nhiên, có những điểm khác biệt chính giữa VAS 01 và Khuôn khổ về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (Framework) (VAS và IFRS).

Thứ nhất, Framework được hiểu là khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính, không phân loại là chuẩn mực kế toán và đánh số như các chuẩn mực kế toán khác.

Thứ hai, so với VAS 01, khuôn khổ này đưa ra những thay đổi về cách tiếp cận đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị theo hướng quy định các nội dung về mục đích của báo cáo tài chính; đặc điểm định tính của thông tin tài chính hữu ích; định nghĩa, nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị các yếu tố của báo cáo tài chính cũng như các khái niệm về vốn và bảo toàn vốn. Việc tiếp cận mới này dẫn đến bố cục của khuôn khổ có sự thay đổi lớn so với VAS 01 của Việt Nam hiện nay. Ví dụ thay đổi về các nguyên tắc kế toán cũng như các yêu cầu cơ bản đối với kế toán như tính nhất quán, kịp thời, đầy đủ, trung thực, khách quan…. 

Thứ ba, khuôn khổ bổ sung nguyên tắc kế toán là bản chất quan trọng hơn hình thức. Mặc dù Thông tư số 200/2014/TT-BTC đã quy định về vấn đề này tương tự như thông lệ quốc tế nhưng VAS 01 hiện chưa được cập nhật nguyên tắc này.

Thứ tư, ngoài phương pháp kế toán theo giá gốc, khuôn khổ này còn quy định tài sản của doanh nghiệp có thể được ghi nhận theo giá hiện tại, giá trị có thể thực hiện được hoặc giá trị hiện tại trong khi VAS 01 chưa đề cập đến vấn đề này.

  • Giá trị hiện hành: Tài sản được ghi nhận tương ứng với số tiền hoặc khoản tương đương tiền sẽ phải trả tại thời điểm hiện tại để có thể mua một tài sản tương tự.
  • Giá trị có thể thực hiện được (thỏa thuận): Tài sản được ghi nhận tương ứng với số tiền hoặc khoản tương đương tiền có thể thu được nếu bán tài sản đó tại thời điểm hiện tại.
  • Giá trị hiện tại: Tài sản được ghi nhận theo giá trị chiết khấu của dòng tiền ước tính thu được trong tương lai từ việc sử dụng tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ năm, khuôn khổ đề cập đến khái niệm về vốn và bảo toàn vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, VAS 01 chưa được cập nhật vấn đề này.

So với thông lệ quốc tế, Việt Nam đã ban hành Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung (VAS 01) tương ứng với Khuôn khổ về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của quốc tế (Khuôn khổ). Tuy nhiên sự khác biệt chính kể đến tóm lại, thứ nhất, khuôn khổ quốc tế không được phân loại là chuẩn mực kế toán như các chuẩn mực kế toán khác và không có số. Thứ hai, nó đưa ra một cách tiếp cận mới bao gồm mục đích lập báo cáo tài chính và các đặc điểm định tính của thông tin tài chính hữu ích, làm thay đổi đáng kể cấu trúc so với VAS 01. Thứ ba, nó nhấn mạnh rằng bản chất của các giao dịch quan trọng hơn hình thức của chúng, một nguyên tắc không chưa được cập nhật trong VAS 01. Cuối cùng, không giống như VAS 01, khuôn khổ này cho phép tài sản được ghi nhận theo giá hiện hành, giá trị có thể thực hiện được hoặc giá trị hiện tại.

So sánh VAS và IFRS (Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.