Tạo tài khoản eTax thuế điện tử

Post Views: 237 Bài viết hướng dẫn tạo tài khoản eTax thuế điện tử để cá nhân tiện kê khai, nộp thuế và sử dụng các tính năng khác. Để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế thực hiện các bước như sau: Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào ứng dụng … Đọc tiếp Tạo tài khoản eTax thuế điện tử