Bộ tài chính đề xuất gói hỗ trợ 30.000 tỷ và gia hạn tiền thuế GTGT, TNCN và thuế đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh nCoV-19, Bộ tài chính đã báo cáo Chính phủ về một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất …

Bộ tài chính đề xuất gói hỗ trợ 30.000 tỷ và gia hạn tiền thuế GTGT, TNCN và thuế đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Read More »