Điền tờ khai 01/TTS cá nhân cho thuê tài sản và nộp tiền

Post Views: 3.494 Bài viết tóm tắt cách điền các chỉ tiêu và cách điền tờ khai 01/TTS cá nhân cho thuê tài sản áp dụng với trường hợp cá nhân có tài sản cho thuê phải khai thuế GTGT và thuế TNCN. Nội dung bài viết1 Tình huống2 Đăng ký thuế cho thuê tài … Đọc tiếp Điền tờ khai 01/TTS cá nhân cho thuê tài sản và nộp tiền