Cách điền tờ khai 01/TTS cá nhân cho thuê tài sản

Bài viết tóm tắt cách điền các chỉ tiêu và cách điền tờ khai 01/TTS cá nhân cho thuê tài sản áp dụng với trường hợp cá nhân có tài sản cho thuê phải khai thuế GTGT và thuế TNCN.

Tình huống: Bà C ký hợp đồng cho thuê nhà trong 02 năm – tính theo 12 tháng liên tục – với thời gian cho thuê là từ tháng 10 năm N đến hết tháng 9 năm N+2, tiền thuê là 10 triệu đồng/tháng và được trả 1 lần. Hướng dẫn bà C khai thuế từ cho thuê tài sản

Gợi ý:

Doanh thu tính thuế và thuế phải nộp đối với doanh thu trả tiền một lần từ hoạt động cho thuê nhà của Bà C xác định như sau:

 • Năm N, Bà C cho thuê nhà 03 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12) với doanh thu cho thuê là: 03 tháng x 10 triệu đồng = 30 triệu đồng (< 100 triệu đồng) nên Bà C không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà
 • Năm N+1, Bà C cho thuê nhà 12 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 12), với doanh thu cho thuê là: 12 tháng x 10 triệu đồng = 120 triệu đồng (> 100 triệu đồng). Như vậy, năm N+1 Bà C phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối vớihoạt động cho thuê nhà
 • Năm N+2, Bà C cho thuê nhà 09 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 9), với doanh thu từ hoạt động cho thuê là: 09 tháng x 10 triệu đồng = 90 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm N+2 Bà C không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.

Sau khi xác định doanh thu tính thuế cửa từng năm thì Bà C thực hiện khai thuế một lần với doanh thu trả tiền một lần là 180 triệu đồng, doanh thu phát sinh số thuế phải nộp là 120 triệu đồng và số thuế phải nộp một lần cho cả hợp đồng là 12 triệu đồng (120 triệu đồng x (5% + 5%)).

 

➧ Trước tiên, NNT phải điền thông tin ở tờ khai 01/BK-TTS dựa vào hợp đồng cho thuê tài sản. Trong đó:

 • CT [06]: Số thứ tự (hệ thống tự đánh);
 • CT [06a]: Chọn trong danh mục là “Hợp đồng”;
 • CT [07]: Điền tên của bên thuê tài sản theo Hợp đồng cho thuê;
 • CT [08]: Điền mã số thuế của bên thuê tài sản (nếu có);
 • CT [09], [10]: Chọn đánh dấu X vào loại tài sản tương ứng là bất động sản hay động sản;
 • CT [11]: Đánh số hợp đồng;
 • CT [12]: Đánh ngày trên hợp đồng;
 • CT [13]: Chọn mục đích sử dụng tài sản thuê;
 • CT [14]: Nếu bên thuê có đầu tư xây dựng cơ bản thì đánh dấu X;
 • CT [15a], [15b]: Điền địa chỉ bất động sản cho thuê;
 • CT [16]: Điền thông tin diện tích sàn cho thuê;
 • CT [17a]: Điền kỳ thanh toán trong năm theo số tháng (căn cứ vào thời gian thanh toán trên hợp đồng là 1 tháng hoặc 1 quý tương ứng với 3 tháng đề điền thông tin);
 • CT [17], [18]: Nhập thời gian cho thuê của hợp đồng;
 • CT [19a]: Hệ thống tự động hiển thị năm tính thuế;
 • CT [19]: Điền thông tin giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế. Trường hợp giá cho thuê chưa bao gồm thuế thì NNT quy đổi để ra giá cho thuê 1 tháng;
 • Từ CT [20] đến CT [26]: Hệ thống tự động tính dựa trên các dữ liệu đã được điền trước đó;
 • CT [27]: Chọn trạng thái hợp đồng. Trong đó:
    » Hợp đồng khai lần đầu: Sẽ tự sinh MSQLHĐ (mã số quản lý hợp đồng);
    » Hợp đồng đã khai, không thay đổi: Phải nhập MSQLHĐ cũ vào chỉ tiêu 27;
    » Hợp đồng đã khai, có thay đổi: Phải nhập MSQLHĐ cũ vào chỉ tiêu 27.

➧ Sau khi điền đầy đủ các thông tin, hệ thống sẽ tự động cập nhật doanh thu và số thuế TNCN, thuế GTGT sang tờ khai 01/TTS.

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi