Category Archives: kiểm tra thuế

Một số nội dung về lập kế hoạch thuế – Tax Planning Summary

Lập kế hoạch thuế là một phần quan trọng của quản lý tài chính doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa mức thuế phải nộp mà không vi phạm luật pháp. Dưới đây là một số nội dung cơ bản khi lập kế hoạch thuế: Vì sao cần phải lập kế hoạch thuế Thuế ảnh hưởng …

Kế toán tại công ty bảo hiểm – Accounting for Insurance Company

Bài viết tóm tắt công tác Kế toán tại công ty bảo hiểm, bao gồm chủ yếu các nội dung cần lưu ý về thuế tại công ty bảo hiểm. Nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đòi hỏi một cách tiếp cận chuyên môn cao do tính chất đặc thù …

Các bước xác minh đánh giá đối tác nhà cung cấp khách hàng – How to evaluate Business partner

Bài viết tóm tắt Các bước xác minh đánh giá đối tác nhà cung cấp khách hàng, chia thành năm phần chính: Mục đích, yêu cầu Cần thu thập thông tin khách quan, cụ thể, và hướng dẫn cho quyết định; thông tin phải được kiểm chứng từ ít nhất hai nguồn khác nhau và, …

MỘT SỐ SAI SÓT KHI LẬP BIÊN BẢN THANH TRA, KIỂM TRA; LẬP QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ SAI SÓT KHI LẬP BIÊN BẢN THANH TRA, KIỂM TRA; LẬP QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 1.  Các sai sót khi lập Biên bản Thanh tra – Kiểm tra; Kết luận Thanh tra – Kiểm tra 1.1 Việc kiểm tra, thanh tra tại đơn vị được thực …

Cài đặt phần mềm khai thuế HTKK

Các bước hướng dẫn Cài đặt phần mềm khai thuế HTKK như dưới đây. Các bước trên có thể thay đổi tùy vào phiên bản cụ thể của phần mềm HTKK bạn đang cài đặt. Luôn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất để tận dụng các tính năng …

Lỗi thường gặp khi khai thuế điện tử và nộp thuế

HTKK là một phần mềm tiện ích giúp hỗ trợ kê khai thuế qua mạng cho người nộp thuế, phần mềm HTKK mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nộp thuế, tuy nhiên trong quá trình thực hiện nộp tờ khai từ phần mềm HTKK lên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn người nộp thuế thường …

Lập giấy nộp tiền thuế thay qua mạng

Bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn Nộp tiền thuế qua mạng, lập Giấy nộp tiền tại các dịch vụ thuế điện tử: tại eTax phân hệ dành cho tổ chức, doanh nghiệp. Bài này chúng tôi hướng dẫn tiếp trường hợp Lập giấy nộp tiền thuế thay như thuế TNCN từ cho thuê …

Sai sót thuế thường gặp (Kiểm toán Nhà nước tổng hợp)

Dưới đây là Sai sót thuế thường gặp tại doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước tổng hợp. Các sai phạm bao gồm Khai quyết toán thuế TNDN có số thuế TNDN đã tạm nộp của các quý đầu năm thấp hơn số phải tạm nộp nhưng đến thời điểm kiểm toán, đơn vị chưa …

Tổng hợp vướng mắc thuế

Bài viết trích dẫn Tổng hợp vướng mắc thuế theo công văn Số 102/TCTCCTTHC của TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH về việc xử lý phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và chuẩn bị nội dung làm việc của Tổ công tác cải cách TTHC. …

Thi công xây dựng có được giảm thuế GTGT?

Đối với lĩnh vực thi công xây dựng, nếu hoạt động và các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này không nằm trong danh sách các nhóm hàng hóa và dịch vụ bị loại trừ của việc giảm thuế GTGT thì có thể được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế GTGT …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.