Author Archives: Nguyen Tran Long

Hướng dẫn lập báo cáo Giám sát đầu tư Nghị định 29/2021/NĐ-CP – Mẫu 13

Bao cao giam sat dau tu 13

Trong giai đoạn đầu tư, chủ đầu tư và doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo giám sát đầu tư mẫu 13 theo quy định của Nghị định 29/2021/NĐ-CP. Cùng Manabox tìm hiểu cách thức lập báo cáo tuân thủ hướng dẫn của Nghị đinh. >>> Hướng dẫn: …

Hướng dẫn lập báo cáo Giám sát đầu tư Nghị định 29/2021/NĐ-CP – Mẫu 17

Bao cao GS

Báo cáo Giám sát đầu tư là báo cáo tuân thủ của doanh nghiệp có dự án đầu tư. Dưới đây là phần hướng dẫn lập báo cáo mẫu 17: Báo cáo giám sát đối với dự án đang trong giai đoạn vận hành, khai thác.  Đối tượng lập báo cáo bao gồm các doanh …

Báo cáo Tình hình thực hiện dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Bao cao

Chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Cùng Manabox tìm hiểu các yêu cầu đối với báo cáo này. Chế độ báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư được thực hiện định kỳ theo Quý và Năm. Theo …

Báo cáo Giám sát đầu tư theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Báo cáo Giám sát đầu tư là nhóm báo cáo doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp FDI phải thực hiện theo quy định. Cùng Manabox tìm hiểu các yêu cầu đối với báo cáo này. Chế độ báo cáo Đối với báo cáo định kỳ, doanh nghiệp nộp Báo cáo 06 …

Báo cáo Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Bao cao MBHH

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cùng Manabox tìm hiểu về chế độ báo cáo trong Nghị …

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi ( Dự thảo): Hoàn thuế cần lưu ý gì?

Hoan thue GTGT

Tiếp tục chuyên đề đánh giá các thay đổi có thể có tại Dự thảo luật Thuế Giá trị gia tăng mới đây, chúng ta cùng tìm hiểu những thay đổi liên quan tới nghiệp vụ hoàn thuế. Dự thảo có nhiều điểm mới liên quan tới điều kiện, phạm vi hoàn thuế. Hoàn thuế …

Luật thuế Giá trị gia tăng sửa đổi (Dự thảo)

Dự thảo luật thuế GTGT sửa đổi

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi trình Quốc hội. Cùng Manabox tìm hiểu các điểm cần lưu ý tại dự thảo Luật. Thay đổi hạn mức thanh toán không dùng tiền mặt Theo quy định hiện hành, một trong những điều kiện để được khấu trừ thuế …

Công văn số 6278/CTHPH-TTHT về Hoàn thuế GTGT

Toàn văn công văn số 6278/CTHPH-TTHT ngày 01/12/2023 Các nội dung được đề cập trong công văn Hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chuyển từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất Căn cứ pháp lý trong công văn số 6278 Luật số 106/2016/QH13 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định …

Công văn số 32940/CTBDU-TTHT về Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Toàn văn công văn số 32940/CTBDU-TTHT ngày 13/12/2023 Các nội dung được đề cập trong công văn Xuất hàng gia công cho khách hàng thuộc nước thứ 3 Xuất hàng đi làm thủ tục xuất khẩu Căn cứ pháp lý trong công văn số 32940 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.