Author Archives: Nguyen Tran Long

Yêu cầu đăng ký chuyển giao công nghệ để xác định chi phí được trừ

Doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ với cơ quan quản lý để xác định chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng Manabox tìm hiểu về vấn đề này. Chi phí chuyển giao công nghệ Theo hướng dẫn tại thông tu 78/2014/TT-BTC, để xác định …

Thủ tục cần thực hiện khi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trước thời hạn

Doanh nghiệp ở trạng thái ngừng kinh doanh có mong muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn cần lưu ý các thủ tục về đăng ký kinh doanh. Cùng Manabox tìm hiểu các vấn đề liên quan. Yêu cầu thông báo khi doanh nghiệp quay trở lại kinh doanh Có 02 tình huống doanh …

Tìm hiểu về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tại Việt Nam

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến, được quy định tại Luật doanh nghiệp Việt Nam. Cùng Manabox tìm hiểu những vấn đề cơ bản về mô hình tổ chức doanh nghiệp này. Thảo Luận Topic này tại https://www.facebook.com/share/p/3yeoQusW8GRd8UBV/ Thế nào trách nhiệm hữu hạn? Công …

Doanh nghiệp nào cần làm Báo cáo thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa

Mặc dù thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không phải tất cả nhà đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa cần phải nộp báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Cùng Manabox tìm …

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Quy định và thủ tục

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – IRC. Cùng Manabox tìm hiểu các quy định và thủ tục liên quan. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Giấy chứng nhận …

Quy định về Kế toán trưởng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, chức danh Kế toán Trưởng (KTT) được quy định bởi Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, và Thông tư số 04/2018/TT-BTC. Cùng Manabox tìm hiểu một số nội dung chi tiết cần lưu ý. Vai trò Kế toán trưởng Kế toán Trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo bộ phận …

Chứng thực hộ chiếu có cần chứng thực các trang trắng

Khi cần chức thực hộ chiếu, có ý kiến cho rằng không cần phải chứng thực những trang trắng. Cùng Manabox tìm hiểu vấn đề này. Tại sao cần chứng thực tất cả các trang? Chứng thực tài liệu là tạo một bản sao đầy đủ từ bản gốc. Việc chứng thực bản sao được …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.