Category Archives: Thuế GTGT

Hạch toán chi phí tiếp khách – Accounting for PR expenses

Bài viết hướng dẫn Hạch toán chi phí tiếp khách – Accounting for PR expenses. Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh dịch vụ tiếp khách thuê ngoài và cần ghi nhận …

Hạch toán chi phí thuê văn phòng trả trước – Accounting for Office rental expenses

Bài viết hướng dẫn Hạch toán chi phí thuê văn phòng trả trước – Accounting for Office rental expenses. Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ …

Mẫu Quy chế khoán xăng xe và hồ sơ đi kèm định mức xăng dầu

Mẫu Quy chế khoán xăng xe và hồ sơ đi kèm định mức xăng dầu thường áp dụng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, và doanh nghiệp nhằm quản lý tốt hơn việc sử dụng xăng xe trong hoạt động hàng ngày. Đây cũng là hồ sơ giải trình chi phí xăng dầu …

Làm kế toán tại công ty sản xuất và rủi ro khi thanh tra thuế

Khi làm kế toán tại công ty sản xuất, có một số lưu ý quan trọng bạn cần biết, trong đó quan trọng nhất là Kế toán cần hiểu rõ về các sản phẩm. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng cần được xem xét: Rủi ro thuế Tỷ lệ lãi trên doanh …

Điểm mới thông tư 80/2021/TT-BTC: Các thay đổi mẫu biểu kê khai tờ khai

Bài viết tóm tắt các điểm mới thông tư 80/2021/TT-BTC: Mẫu biểu kê khai tờ khai theo quy định mới nhất và áp dụng Bỏ thông tin về đại lý thuế tại các phụ lục Điểm mới 1: Bộ thông tin “địa chỉ của NNT và địa chỉ của đại lý thuế”, “số tài khoản …

Các bước xác minh đánh giá đối tác nhà cung cấp khách hàng – How to evaluate Business partner

Bài viết tóm tắt Các bước xác minh đánh giá đối tác nhà cung cấp khách hàng, chia thành năm phần chính: Mục đích, yêu cầu Cần thu thập thông tin khách quan, cụ thể, và hướng dẫn cho quyết định; thông tin phải được kiểm chứng từ ít nhất hai nguồn khác nhau và, …

Thuế đã nộp ở nước ngoài có được khấu trừ hoặc trừ vào số phải nộp tại Việt Nam không?

Theo quy định hiện hành, thuế đã nộp ở nước ngoài có thể được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Vậy cần lưu ý điều gì? Với khoản thuế GTGT đã nộp ở nước ngoài Quy định hiện nay, khoản thuế GTGT đã nộp ở nước ngoài công ty sẽ KHÔNG …

Danh mục dịch vụ phần mềm mới nhất

Việc xác định dịch vụ phần mềm, sản phẩm phần mềm mà doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh là một trong những bước rất quan trọng khi xác định chính sách thuế tương ứng. Dưới đây là danh mục dịch vụ phần mềm mới nhất tại Việt Nam. Danh mục dịch vụ phần mềm  …

Danh mục sản phẩm phần mềm mới nhất

Việc xác định phần mềm mà doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh là một trong những bước  rất quan trọng khi xác định chính sách thuế tương ứng. Dưới đây là danh mục sản phẩm phần mềm mới nhất tại Việt Nam bao gồm nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. Danh mục sản phẩm phần …

Những lưu ý khi làm kế toán tại công ty phần mềm

Khi làm kế toán tại công ty phần mềm, có một số lưu ý quan trọng bạn cần biết, trong đó quan trọng nhất là Kế toán cần hiểu rõ về các sản phẩm phần mềm của công ty để có thể hạch toán chính xác giá thành và doanh thu. Dưới đây là một …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.