Category Archives: Thuế TNDN

Mẫu thỏa thuận bù trừ công nợ song ngữ – Offset Document

Mẫu thỏa thuận bù trừ công nợ song ngữ – Offset Document, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. Ví dụ mẫu: Biên bản bù trừ công nợ song ngữ Các loại chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và hồ sơ …

Hợp đồng qua email có được chấp nhận cho mục đích thuế? Are email contracts acceptable for tax purposes?

Hợp đồng ký kết qua email là một vấn đề pháp lý thú vị. Thông thường, hợp đồng qua email cần đáp ứng một số tiêu chí nhất định để được coi là hợp lệ và có thể sử dụng cho mục đích thuế. Hợp đồng ký kết qua email cần đáp ứng một số …

Hồ sơ chi phí thuê nhà cho người nước ngoài

Theo quy định thuế tại Việt Nam, chi phí thuê nhà cho người nước ngoài có thể được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, nếu những chi phí này đáp ứng các điều kiện nhất định. Hồ sơ chi phí thuê có một số quy …

Hồ sơ chi phí quà Tết và các văn bản hướng dẫn

Chi tặng quà Tết cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không? Có phải tính thuế TNCN cho người lao động không? Hãy cùng chúng tôi tham khảo hồ sơ cần chuẩn bị, cách hạch toán cũng như các văn bản hướng dẫn mới nhất theo quy định hiện nay. …

Hội thảo Quyết toán thuế TNDN – Tổng kết

Manabox trân trọng cảm ơn quý khách đã tham dự Webinar ”Hướng dẫn Quyết toán Thuế thật nhẹ nhàng! Webinar series” – Chuyên đề thuế TNDN do các diễn giả hướng dẫn. Chúng tôi tin tưởng hội thảo đã mang đến cho quý vị nhiều thông tin giá trị, hữu ích và có giá trị …

Kế toán thuế với trường học, đào tạo

Kế toán thuế với trường học và đào tạo tại Việt Nam bao gồm việc tuân thủ các quy định về thuế của nhà nước, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, và các loại thuế khác áp dụng cho các tổ chức giáo dục. Đối với các trường …

Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng

Để nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng, bạn có thể làm theo các bước sau (Trích dẫn từ tài liệu của cơ quan thuế):   Truy cập trang web của Tổng cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ Đăng nhập: Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn sẽ cần đăng ký một tài khoản Nộp Tờ …

Công thức tính EBITDA và lãi vay bên liên kết (Có ví dụ)

Việc xác định EBITDA và chi phí lãi vay bên liên kết được trừ là một trong những yêu cầu quan trọng khi quyết toán thuế TNDN. EBITDA, viết tắt của “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, là một chỉ số tài chính được sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động của một …

Các tình huống về giao dịch liên kết – Related party

Các tình huống về giao dịch liên kết, chuyển giá và tập hợp các công văn hướng dẫn theo Slide Cục thuế TP Hồ Chí Minh tập huấn quyết toán. Cùng tham khảo một số nội dung sau Xác định bên liên kết khi không có nợ trung và dài hạn Trường hợp trong kỳ …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.