Category Archives: Thuế TNDN

Hạch toán tạm ứng và hoàn ứng (Có ví dụ)

Bài viết hướng dẫn hạch toán tạm ứng và hoàn ứng – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. Tình huống Giao dịch này thường gặp khi phát sinh các khoản tạm ứng cho người lao động thực hiện nhiệm vụ, công tác… Cụ thể: …

Khác biệt giữa thuế và kế toán với tài sản cố định

Trong kế toán và thuế ở Việt Nam, các quy định về tài sản cố định có thể khác biệt đáng kể. Đây là một số điểm Khác biệt giữa thuế và kế toán với tài sản cố định khi ghi nhận theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS): Giá trị của TSCĐ VAS …

Khác biệt giữa doanh thu thuế và doanh thu kế toán

Khác biệt giữa doanh thu thuế và doanh thu kế toán (The difference between tax revenue and accounting revenue) có thể phát sinh do sự khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán và quy định thuế. Dưới đây là một số điểm chính khi áp dụng ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế …

Chênh lệch thuế và kế toán khi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

Khi các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), có một số lưu ý quan trọng về chênh lệch thuế và kế toán mà họ cần phải đặc biệt chú ý: Vấn đề về chênh lệch tỷ giá hối đoái Chính sách thuế hiện nay chưa cho phép ghi …

Mẫu bảng định mức nguyên vật liệu và ví dụ cách xây dựng định mức

Xây dựng định mức nguyên vật liệu là một quá trình quan trọng trong quản lý sản xuất và dự toán chi phí. Định mức nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp xác định số lượng tối thiểu nguyên liệu cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm, từ đó giúp kiểm soát chi …

Cách khai thuế khi chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Khi chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, bạn cần lưu ý các quy định mới theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và thông tư 80/2021/TT-BTC. Dưới đây là một số điểm chính về Cách khai thuế khi chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh Thảo luận Topic tại https://www.facebook.com/share/p/QiBKY8B1Cur4pD7h/ Hóa đơn Về thuế suất thuế GTGT …

Làm kế toán tại FDI doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần lưu ý gì?

Khi làm kế toán tại FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tại Việt Nam, bạn cần lưu ý những điểm sau: Thảo luận Topic này tại Group https://www.facebook.com/share/p/ctyCEAbjBoxrUukg/ Một số đặc trưng cần lưu ý khi làm kế toán tại FDI 1. Kiến thức pháp luật: Thông thường, các FDI ưu tiên …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.