Tin tức

Bộ tài chính đề xuất gói hỗ trợ 30.000 tỷ và gia hạn tiền thuế GTGT, TNCN và thuế đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh nCoV-19, Bộ tài chính đã báo cáo Chính phủ về một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất …

Bộ tài chính đề xuất gói hỗ trợ 30.000 tỷ và gia hạn tiền thuế GTGT, TNCN và thuế đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Read More »