Category Archives: Tin tức

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản Song ngữ

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. Trích dẫn  Điều 2: Thời hạn thuê và giá thuê Article 2: Lease term and rental charges Thời gian thuê:… tháng, tính từ ngày… tháng… năm … đến ngày … …

Tờ khai thuế từ thuê tài sản Song ngữ – Mẫu 01/TTS

Tờ khai thuế từ thuê tài sản, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS ————— TỜ KHAI THUẾ …

Dịch vụ chuẩn bị hồ sơ ưu đãi thuế cho doanh nghiệp IT

Năm 2020, thông tư số 13/2020/TT-BTTTT đã được ban hành để hướng dẫn cụ thể hơn về việc ưu đãi thuế cho DN IT. Tại sao lại phải chuẩn bị hồ sơ ưu đãi Thuế cho doanh nghiệp phần mềm Theo Luật Công nghệ thông tin 2006, hướng dẫn bởi điều 15, NĐ 71/2007/NĐ-CP (1), …

Hạch toán doanh thu cho thuê nhiều kỳ

Bài viết hướng dẫn Hạch toán doanh thu cho thuê nhiều kỳ – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê nhiều kỳ và ghi …

Hướng dẫn khai quyết toán thuế tài nguyên

Hướng dẫn khai quyết toán thuế tài nguyên kèm ví dụ minh họa để người đọc hình dung và áp dụng trong thực tế 1/ Tổng quan về thuế tài nguyên Thuế Tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng Tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế Tài nguyên đơn vị  x Thuế suất   …