Category Archives: Tin tức

Quản trị rủi ro cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài viết phân tích sự cần thiết và tổng quan khung quản trị rủi ro, các lưu ý khi nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro và mô hình tổ chức tiêu chuẩn của hệ thống quản trị rủi ro tại doanh nghiệp. Sự cần thiết …

Quản trị nhân sự cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài viết cung cấp cho doanh nghiệp cách thức xây dựng khung quản trị nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo, quản lý kết quả công việc trong mối liên hệ với chế độ đãi ngộ.  Hệ thống quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp là một cấu phần không thể thiếu trong …

Quản trị tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Quản trị tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp là vấn đề quan trọng, cụ thể là phương án tổ chức, quản lý nguồn vốn trung và dài hạn, quản lý nguồn vốn lưu động, quản lý dòng tiền. Bài viết cũng mô tả sự cần thiết của phân tích tài chính trong việc hỗ …

Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài viết trang bị cho doanh nghiệp kiến thức cơ bản về ý nghĩa và trình tự xây dựng bản Lập kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp cũng như phân loại về nguồn vốn và các kênh huy động vốn của doanh nghiệp. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch …

Tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp

Mô hình kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại khi doanh nghiệp triển khai một ý tưởng kinh doanh mới. Bài viết mô tả Phương án tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp. Phương án tổ chức và quản lý hoạt động Các cấu …

Hoạch định chiến lược trung và dài hạn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Mô hình kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại khi doanh nghiệp triển khai một ý tưởng kinh doanh mới. Bài viết mô tả các bước hoạch định chiến lược trung và dài hạn của doanh nghiệp. Xây dựng bản đồ chiến lược của doanh nghiệp Sứ mệnh: Lý …

Khởi sự kinh doanh cần lưu ý điều gì?

Khi khởi sự kinh doanh, có một số điểm quan trọng bạn cần lưu ý. Đây chỉ là một số điểm cơ bản để bạn có thể bắt đầu kinh doanh một cách thuận lợi. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đều quan trọng và cần được xem xét kỹ lưỡng. Chúc bạn thành công! Về …

Tra cứu tờ khai thuế qua mạng

Cho phép NNT có thể tra cứu tờ khai thuế qua mạng đã gửi đến CQT, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ khai, nộp thuế. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ thêm Tra cứu số thuế phải nộp (Số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ …

Phân quyền tài khoản thuế điện tử

Bài viết hướng dẫn Phân quyền tài khoản thuế điện tử Etax thuedientu.gdt.gov.vn, NNT thực hiện các bước như sau cho phép NNT tự quản trị  người sử dụng bằng cách cách tạo các nhóm NSD, tạo NSD và phân quyền chức năng cho từng nhóm để nâng cao tính bảo mật và chủ động …

Đăng ký tài khoản ngân hàng và ngừng ngân hàng Thuế điện tử

Bài viết hướng dẫn Đăng ký tài khoản ngân hàng và ngừng ngân hàng để Thuế điện tử Etax thuedientu.gdt.gov.vn, NNT thực hiện các bước như sau Đăng ký bổ sung ngân hàng: Để thực hiện nộp thuế điện tử Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Thay đổi …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.