Category Archives: Tin tức

Hướng dẫn Hạch toán lương cho lao động nước ngoài

Bài viết hướng dẫn Hạch toán Lương cho lao động nước ngoài. Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. Tình huống giả định Ông Sugeno, chức vụ: Giám đốc, có mức lương theo hợp đồng là 5.000 Yên/ngày. Tỷ giá hối đoái được cố định …

Điểm mới khi sử dụng lao động người nước ngoài theo NĐ 70/2023/NĐ-CP

Tóm tắt các điểm thay đổi Từ ngày 18/09/2023, NĐ 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực bổ sung thêm một số điểm mới cần lưu ý trong quá trình sử dụng lao động người nước ngoài như quy trình nộp hồ sơ sử dụng lao động người nước ngoài, xin cấp phép Giấy phép lao động,…. Cụ …

Hạch toán Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Bài viết hướng dẫn hạch toán Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Giao dịch này thường gặp khi phát sinh các loại vật tư hàng hóa tồn kho lâu ngày không có khả …

Hướng dẫn Hạch toán Doanh thu bán hàng

Bài viết hướng dẫn Hạch toán Doanh thu bán hàng (Nội địa)  – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động bán hàng và đáp ứng điều kiện để ghi nhận …

Thanh toán chế độ bảo hiểm vào tài khoản Công ty

Khi thanh toán chế độ bảo hiểm cho Người lao động (NLĐ) như thai sản, đơn vị bảo hiểm gặp lúng túng khi lựa chọn tài khoản nhận tiền. Chọn chuyển tiền vào tài khoản của người lao động hay chuyển tiền vào tài khoản Công ty. Hãy cùng Manabox tìm hiểu về chủ đề …

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiếng Nhật, tiếng Anh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo cho thấy một cách cụ thể về hoạt động vào ra của các dòng tiền với 3 hoạt động như sau: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư Dòng tiền từ cách hoạt động tài chính Manabox xin …

Mẫu hồ sơ hàng bán bị trả lại

Mẫu hồ sơ Hàng bán bị trả lại và giải thích liên quan để người đọc hiểu và ứng dụng trong thực tế xử lý tại doanh nghiệp. Ví dụ mẫu về Hàng bán bị trả lại Trích văn bản mẫu Hàng bán bị trả lại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Socialist …

Hướng dẫn Hạch toán Hàng bán bị trả lại

Bài viết hướng dẫn Hạch toán Hàng bán bị trả lại – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Theo VAS 14 – Doanh thu, thu nhập khác: Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã …

Mẫu hồ sơ giảm giá hàng bán

Mẫu hồ sơ giảm giá hàng bán và giải thích liên quan để người đọc hiểu và ứng dụng trong thực tế xử lý tại doanh nghiệp. Ví dụ mẫu về Bản thông báo chương trình khuyến mại bán hàng giảm giá Ví dụ mẫu về Thỏa thuận giảm giá hàng bán Trích văn bản …

Hướng dẫn Hạch toán Giảm giá hàng bán

Bài viết hướng dẫn Hạch toán Giảm giá hàng bán – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Theo VAS 14 – Doanh thu, thu nhập khác: Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, …