Category Archives: Quảng cáo

Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo bản Song ngữ (Việt – Anh) – Advertising service contract template

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, để hỗ trợ doanh nghiệp , cá nhân dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo  1. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo bản …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.