Category Archives: Kế toán

Hạch toán hủy hàng tồn kho

Bài viết hướng dẫn Hạch toán hủy hàng tồn kho như nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa… – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng …

Hạch toán xuất kho nguyên vật liệu, vật tư…

Bài viết hướng dẫn Hạch toán xuất kho nguyên vật liệu, vật tư…. – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp xuất kho các nguyên vật liệu chính (Main Material), vật liệu phụ (Sub …

Mẫu Biên bản kiêm kê kho Song ngữ

Mẫu Biên bản kiêm kê kho, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. Mẫu tiếng Anh (English Version)   Mẫu tiếng Việt Cách ghi BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ (Mẫu số 05 – VT) Mục đích: …

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản Song ngữ

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. Trích dẫn  Điều 2: Thời hạn thuê và giá thuê Article 2: Lease term and rental charges Thời gian thuê:… tháng, tính từ ngày… tháng… năm … đến ngày … …

Tờ khai thuế từ thuê tài sản Song ngữ – Mẫu 01/TTS

Tờ khai thuế từ thuê tài sản, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS ————— TỜ KHAI THUẾ …

Hạch toán doanh thu cho thuê nhiều kỳ

Bài viết hướng dẫn Hạch toán doanh thu cho thuê nhiều kỳ – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê nhiều kỳ và ghi …

Hạch toán Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Bài viết hướng dẫn hạch toán Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Giao dịch này thường gặp khi phát sinh các loại vật tư hàng hóa tồn kho lâu ngày không có khả …

Hướng dẫn Hạch toán Doanh thu bán hàng

Bài viết hướng dẫn Hạch toán Doanh thu bán hàng (Nội địa)  – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động bán hàng và đáp ứng điều kiện để ghi nhận …