Category Archives: Kế toán

Bài kiểm tra năng lực kế toán Thực tế (KIP Test Knowledge Is Power)

Đối với các doanh nghiệp khi đi tuyển dụng kế toán, điều khiến họ luôn trăn trở là trình độ của kế toán viên. Các trường hợp thường gặp nhất là phòng hành chính chỉ phỏng vấn ứng viên nhưng lại không biết làm cách nào để biết được năng lực ứng viên khi chỉ nhìn …

Hạch toán chi phí tiếp khách – Accounting for PR expenses

Bài viết hướng dẫn Hạch toán chi phí tiếp khách – Accounting for PR expenses. Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh dịch vụ tiếp khách thuê ngoài và cần ghi nhận …

Hạch toán thuế bảo vệ môi trường – Accounting for Environment Protection Tax

Bài viết hướng dẫn Hạch toán thuế bảo vệ môi trường – Accounting for Environment Protection Tax – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp cần ghi nhận hạch toán các khoản thuế bảo …

Hạch toán chi phí thuê văn phòng trả trước – Accounting for Office rental expenses

Bài viết hướng dẫn Hạch toán chi phí thuê văn phòng trả trước – Accounting for Office rental expenses. Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ …

Mẫu thư bổ nhiệm phái cử Việt Anh Nhật song ngữ – Assignment letter

Mẫu thư bổ nhiệm phái cử Việt Anh Nhật song ngữ – Assignment letter, giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. …CO., LTD (本社名の記入お願いしますPlease enter the name of the head office) Địa chỉ trụ sở chính住所 (Address): Điện thoại 電話番号 (Telephone number):                  2023年 月 日 THƯ BỔ NHIỆM/PHÁI …

Một số nội dung về lập kế hoạch thuế – Tax Planning Summary

Lập kế hoạch thuế là một phần quan trọng của quản lý tài chính doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa mức thuế phải nộp mà không vi phạm luật pháp. Dưới đây là một số nội dung cơ bản khi lập kế hoạch thuế: Vì sao cần phải lập kế hoạch thuế Thuế ảnh hưởng …

Làm kế toán tại công ty sản xuất và rủi ro khi thanh tra thuế

Khi làm kế toán tại công ty sản xuất, có một số lưu ý quan trọng bạn cần biết, trong đó quan trọng nhất là Kế toán cần hiểu rõ về các sản phẩm. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng cần được xem xét: Rủi ro thuế Tỷ lệ lãi trên doanh …

Kế toán tại công ty bảo hiểm – Accounting for Insurance Company

Bài viết tóm tắt công tác Kế toán tại công ty bảo hiểm, bao gồm chủ yếu các nội dung cần lưu ý về thuế tại công ty bảo hiểm. Nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đòi hỏi một cách tiếp cận chuyên môn cao do tính chất đặc thù …

Mẫu bảng tính giá thành công ty phần mềm

Việc xây dựng bảng giá thành cho công ty phần mềm mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Bảng giá thành giúp xác định chi phí chính xác cho từng dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ, từ đó đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính Khóa học kế …

Những lưu ý khi làm kế toán tại công ty phần mềm

Khi làm kế toán tại công ty phần mềm, có một số lưu ý quan trọng bạn cần biết, trong đó quan trọng nhất là Kế toán cần hiểu rõ về các sản phẩm phần mềm của công ty để có thể hạch toán chính xác giá thành và doanh thu. Dưới đây là một …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.