Category Archives: Thanh tra

Báo cáo Giám sát đầu tư theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Báo cáo Giám sát đầu tư là nhóm báo cáo doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp FDI phải thực hiện theo quy định. Cùng Manabox tìm hiểu các yêu cầu đối với báo cáo này. Chế độ báo cáo Đối với báo cáo định kỳ, doanh nghiệp nộp Báo cáo 06 …

Sai sót thuế thường gặp (Kiểm toán Nhà nước tổng hợp)

Dưới đây là Sai sót thuế thường gặp tại doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước tổng hợp. Các sai phạm bao gồm Khai quyết toán thuế TNDN có số thuế TNDN đã tạm nộp của các quý đầu năm thấp hơn số phải tạm nộp nhưng đến thời điểm kiểm toán, đơn vị chưa …

Danh sách Tài liệu cần cho Thanh tra Lao động

Để chuẩn bị cho Thanh tra Lao động, bạn cần chuẩn bị một danh sách tài liệu cụ thể. Dưới đây là danh sách Tài liệu cần cho Thanh tra Lao động. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao (giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư). Danh sách trích ngang người …

Công ty con của doanh nghiệp FDI

Công ty con của doanh nghiệp FDI được thành lập tại Việt Nam có phải doanh nghiệp FDI không? Tình huống đặt ra là 1 công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện đầu tư 100% vốn đầu tư vào công ty con mới tại Việt Nam thì công ty con này …

Kiểm toán Nhà nước – Quy trình Kiểm toán Thuế

Manabox có sưu tầm được tài liệu khá hay về các bước trong quy trình kiểm toán Thuế ban hành kèm theo quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về các khoản mục của Báo cáo tài chính. Riêng với khoản mục Thuế là chỉ tiêu liên quan trực tiếp tới công việc …

Kế toán xây dựng và các rủi ro thuế

Bài viết đề cập tới Kế toán xây dựng và các rủi ro thuế liên quan kèm công văn hướng dẫn của cơ quan thuế – Cục thuế tỉnh Bình Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần tự giác chấp hành pháp luật thuế của doanh …

Giải pháp nâng cao tuân thủ thuế với SMEs

Nâng cao tuân thủ thuế với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) là một phần quan trọng của quản lý tài chính và kinh doanh bền vững. Dưới đây là một số giải pháp nâng cao tuân thủ thuế với SMEs Nhóm câu hỏi 1: Thực trạng, khó khăn khi thi hành chính sách …

Xử phạt trốn thuế

Xử phạt trốn thuế là quá trình xử lý và trừng phạt những cá nhân hoặc tổ chức đã vi phạm các quy định thuế bằng cách trốn thuế, tức là họ giảm bớt hoặc không đúng mức thuế mà họ phải nộp theo quy định của luật pháp thuế. Xử phạt trốn thuế thường …

Xử phạt khai sai nhiều tờ khai thuế

Xử phạt khai sai nhiều tờ khai thuế là hình phạt mà cơ quan thuế áp dụng khi người nộp thuế gửi nhiều tờ khai thuế với thông tin sai lệch hoặc không chính xác. Hình phạt này thường được áp dụng để hạn chế các hành vi vi phạm thuế và đảm bảo tính …

Lịch kê khai thuế năm 2024 – Tax Calendar

Để tránh các rủi ro do quên hạn nộp tờ khai, Manabox xin gửi lịch báo cáo thuế năm 2024. Bản tiếng Anh được cập nhật: Quý khách có thể đăng ký mua lịch để bàn có báo cáo Thuế tại link sau: Lịch để bàn có Note thời hạn báo cáo Hướng dẫn thanh …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.