Category Archives: Thanh tra

Tra soát tiền thuế qua mạng Online

Hướng dẫn lập hồ sơ tra soát, điều chỉnh thông tin nghĩa vụ thuế theo ID khoản phải nộp tại eTax phân hệ dành cho tổ chức, doanh nghiệp. Dưới đây là Tra soát tiền thuế qua mạng Online Các bước tra soát có hình ảnh minh họa 1. Chọn “Nộp thuế”. 2. Chọn “Lập …

Nộp tiền thuế qua mạng với eTax Mobile

Dưới đây là hướng dẫn Nộp tiền thuế qua mạng, lập Giấy nộp tiền tại các dịch vụ thuế điện tử: tại eTax Mobile. Dịch vụ thuế điện tử eTax phân hệ doanh nghiệp, cá nhân và dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax mobile nâng cấp chức năng “Lập Giấy …

Nộp tiền thuế qua mạng với cá nhân

Dưới đây là hướng dẫn Nộp tiền thuế qua mạng, lập Giấy nộp tiền tại các dịch vụ thuế điện tử: tại eTax phân hệ dành cho cá nhân. Dịch vụ thuế điện tử eTax phân hệ doanh nghiệp, cá nhân và dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax mobile nâng cấp …

Thanh tra thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Thanh tra thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường nhằm hạn chế các tổn thất tài nguyên trong quá tình khai thác và sử dụng, đồng thời tạo nguồn ngân sách Nhà nước và điều hòa quyền lợi của các tầng lớp dân cư về sử dụng tài nguyên.  Sai sót thường gặp trong …

Các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần Việt Nam đã ký

Tính đến ngày 04/6/2019, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với 80 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới. Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, …

Chi phí trả lãi vay cá nhân bằng tiền mặt – Interest expense from individual

Theo luật thuế Việt Nam, việc trả lãi vay cá nhân bằng tiền mặt là có thể thực hiện được. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm sau: Chi phí được trừ Lãi vay cá nhân sẽ được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện, tham khảo công văn …

Miễn hồ sơ vẫn bị ấn định lãi với giao dịch liên kết

Việt Nam ban hành nhiều quy định liên quan đến vấn đề chuyển giá, giao dịch liên kết trong những năm gần đây. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp và trình tự xác định yếu tố hình thành giá trong giao dịch liên kết. Nó cũng xác định quyền và nghĩa vụ …

Xử lý lỗi khi nộp thuế theo ID khoản nộp

Mục đích của việc thực hiện nộp thuế theo ID khoản nộp là để Cơ quan thuế quản lý đích danh các khoản phải nộp của người nộp thuế từ các nghĩa vụ thuế; giúp cho người nộp thuế truy vấn, tìm kiếm và lựa chọn chuẩn xác các khoản thuế nộp vào NSNN; giảm tải …

Khai thuế với doanh nghiệp chế xuất – Tax for EPE

Khai thuế là một phần quan trọng trong quản lý thuế cho doanh nghiệp chế xuất (Export Processing Enterprise – EPE) hoạt động tại Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về cách khai thuế với doanh nghiệp chế xuất (EPE): Lệ phí môn bài  Hiện nay, EPE được miễn lệ …

Tình tiết tăng nặng giảm nhẹ

Tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào? Nguyên tắc áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng Trong xử phạt vi phạm hành chính, việc áp dụng được thực hiện 1. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.