About us

Low performance of human resource is a big problem of Vietnam. Everyone alway find many excuses to refuse their own improvement. But, we have faith in people. Thus, we start Manabox Vietnam to challenge for changing their mind. We create a comprehensive solution for developing people skills ” simulation test & training”; And standardizing working procedures on the foundation of technology

Our service

Investment, M&A

 1. Nghiên cứu thị trường
 2. Dịch vụ FS
 3. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
 4. Dịch vụ M & A
 5. Khác: Phiên dịch, tuyển dụng…
DSC_0127
DSC_0081

Accounting & Tax

 1. Dịch vụ Kế toán – Thuế
 2. Kiểm soát rủi ro thuế
 3. Hoàn thuế
 4. Tiêu chuẩn hóa quy trình kế toán…

Labor , Legal

 1. Visa, Work permit, BHXH, nhân sự và nội quy lao động
 2. Thay đổi giấy phép kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức..
 3. Đăng ký và tạo hợp đồng mua bán bất động sản
DSC_0827
DSC_0811

Management - Internal control

 1. Hỗ trợ kiểm soát nội bộ
 2. Hệ thống quản lý Knowledge Box

What Our Customers Say - Hear from some of our clients

業種:医薬品の製造(ニプロおよび他の製薬企業様からの受託製造) 導入サービス:税務クイックレビュー支援 従業員数:約200名 管理部部長: 堤 健吾氏
業種:事務用品の製造、輸出入に関する業務 導入サービス:税務レビューサービス 社長: 平松 一平氏
社名 HASHIMOTO SEIMITSU VIET NAM COMPANY LIMITED 代表者 橋本靖久 鈴木克文 業種 製造業 業種詳細 光学機器やOA機器などの精密部品、自動車関連部品