Khóa IFRS tại doanh nghiệp

Khóa IFRS tại doanh nghiệp được thực hiện dưới hình thức online qua Zoom hoặc mở lớp tại văn phòng của Manabox Việt nam với các thông tin như sau:

Khóa học sẽ bao gồm Lớp lý thuyết và  thực hành tính huống do 2 giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, hỗ trợ.

Sau khi học xong học viên sẽ được cấp chứng nhận tham dự khóa học cũng như được Manabox hỗ trợ từ 1 – 3 tháng để nắm vứng kiến thức và áp dụng trong công việc.

Thông tin về Khóa IFRS tại doanh nghiệp sẽ như sau:

 

Option 1

Option 2

 

Tổng quan Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Xu hướng hòa hợp và hội tụ trong kế toán quốc tế và tiến trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam

Những vấn đề cơ bản trong hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế

Khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam

 

·        Khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) và khung khái niệm cơ bản

 

·        Khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và những khác biệt cơ bản

 

Chuẩn mực kế toán tài sản

 

IAS16-Nhà xưởng, máy móc, thiết bị

IFRS16-Thuê tài sản

IAS21- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

 

 

 

Chuẩn mực kế toán tài sản

 

IAS16-Nhà xưởng, máy móc, thiết bị

IAS18-Tài sản cố định vô hình

IFRS16-Thuê tài sản

IAS21- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Các chuẩn mực kế toán về kết quả hoạt động

 

IFRS 15, IAS18 – Doanh thu, IAS11 – Hợp đồng xây dựng

IAS12 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Các chuẩn mực kế toán về kết quả hoạt động

 

IFRS 15, IAS18 – Doanh thu, IAS11 – Hợp đồng xây dựng

IAS12 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

IAS37 – Chi phí đi vay

IAS37 – Các khoản dự phòng tài sản và Nợ tiềm tàng

Các chuẩn mực kế toán về Báo cáo tài chính

 

IAS1 – Trình bày báo cáo tài chính

IAS 10 – Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm

 

Các chuẩn mực kế toán về Báo cáo tài chính

 

IAS1 – Trình bày báo cáo tài chính

IAS 10 – Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm

IAS7 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IAS 8 – Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, sai sót

IAS 33 – Lãi trên cổ phiếu

IAS 34 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

 

Hình thức học

Online qua Zoom

Tối thiểu 5 học viên.

Giới hạn 20 học viên

Online qua Zoom

Tối thiểu 5 học viên.

Giới hạn 20 học viên

Số lượng buổi học

8

20

Giá

300 USD

550 USD

 

Lưu ý:

–        Tối thiểu đăng ký 05 người / khóa

–        Tặng kèm tài khoản học online trên Gonnapass chuyển đổi VAS – IFRS trị giá 1.499.000 VNĐ/ người

 

Thông tin giảng viên:

Người

hướng dẫn

 

Nguyễn Thu Hoài

( Giảng viên khoa Kế toán – Học viện Tài chính )

 

Giảng viên chính – Khoa Kế toán HVTC

 

Giảng viên chính các khóa học:

 

Thực hành Kế toán

Chuyển đổi VAS sang IFRS

Hợp nhất BCTC

Chương trình ôn thi Đại lý Thuế

Chương trình ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán

Kế toán trưởng

Người

hướng dẫn

 

Nguyễn Thị Loan 

( CMA Úc, CPTA, CPA Việt Nam, CPA US – (com.)

 

·        2008~2015 Trưởng bộ phận tư vấn kế toán, thuế tại Hà Nội của công ty tư vấn kế toán, thuế của Nhật, chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hoạt động tư vấn kế toán, thuế cho hơn 120 khách hàng

·        2014 Đồng sáng lập Manabox Việt Nam và trở thành giám đốc tư vấn từ năm 2015

·        Giảng viên môn thuế – F6, chứng chỉ kế toán viên công chứng của Anh Quốc (ACCA)

·        2019 Thành lập công ty Gonnapass – Chuyên đào tạo kế toán, ôn thi chứng chỉ online.

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.