Labor , Legal

Hỗ trợ nhân lực

Các chuyên gia về pháp lí ( có kèm tiếng Nhật) sẽ hỗ trợ từ việc xin Visa, quy tắc làm việc, cách tính bảng lương tới bảo hiểm xã hội

 • Giấy phép lao động, visa, thẻ cư trú
 • Quy tắc doanh nghiệp, hỗ trợ tạo bảng tính lương
 • Bảo hiểm xã hội
 • Bảng tính lương…

Hỗ trợ pháp lý

Các chuyên gia Nhật, Luật sư Việt Nam cùng với chuyên gia pháp lý sẽ hộ trợ từ việc xin và đăng kí hợp đồng, đăng kí bất động sản, M&A đến việc giải quyết mâu thuẫn trong lao động

 • Tạo, chỉnh sửa hợp đồng, đánh giá pháp lý hợp đồng
 • Chỉnh sửa và đăng kí bản quyền sản phẩm, thương hiệu
 • Hỗ trợ đăng kí và tạo hợp đồng mua bán bất động sản
 • Hỗ trợ tạo hợp đồng liên doanh
 • M&A
 • Rà soát thuế
 • Giải quyết mẫu thuẫn trong thủ tục  thôi việc của người lao động
 • Hợp đồng cá nhân…

  Liên hệ với chúng tôi