MỚI RA MẮT

20%

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

ベトナム会計のトリセツ – Sách kế toán quản trị tiếng Nhật

400.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Tiền lương của Tổng giám đốc ký hợp đồng được trừ

100.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Nợ phải trả ghi nhận thu nhập khác

100.000 
Xem thêm
20%

Khóa học từ Manabox

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

80.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Lịch để bàn có Note thời hạn báo cáo – Vie/Jap ver

149.000 
Xem thêm

TOP BÁN CHẠY

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Lịch để bàn có Note thời hạn báo cáo – Vie/Jap ver

149.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Nợ phải trả ghi nhận thu nhập khác

100.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Công văn ưu đãi thuế khi dự án hết hạn (8174)

50.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Công văn kê khai thuế GTGT dự án mở rộng (2100/CT-TTHT)

50.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Bộ công văn chi phí thuê đất trống chưa sử dụng

150.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

Công văn 13866/CT-TTHT Tiếp khách tại Sân Golf

50.000 
Xem thêm

Các phần mềm, tài liệu bổ trợ kế toán khác

CV 5224/TCT-TTKT về xác định bên liên kết

100.000 
Xem thêm

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Nguyễn Việt Anh

MBA, CTA, CPA Việt Nam. Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại Manabox Việt Nam

Nguyễn Trần Long

ACCA ( cont.) Hiện đang là laboman tại Manabox Việt Nam, phụ trách tạo dựng manual, mẫu biểu. Là giảng viên và diễn giả của các khóa học và hội thảo liên quan đến Kế toán và Thuế

Doãn Thị Ngọc

Hiện đang là Admin & Hr tại Manabox Việt Nam đồng thời là thành viên của phòng Labo – Phụ trách việc cung cấp các thông tin, mẫu biểu về Hành chính – Nhân sự – Tính lương

CHINH PHỤC MỤC TIÊU

LIÊN HỆ, TƯ VẤN, HỖ TRỢ

    Liên hệ với chúng tôi