Lịch để bàn có Note thời hạn báo cáo

100.000 

Bộ Lịch để bàn năm 2023 tặng kèm Ebook tổng quan về thuế Việt Nam giúp các bạn nắm được các thời hạn báo cáo thuế. Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ sung các thời hạn báo cáo tuân thủ khác của Bộ Luật Lao động, Luật Đầu tư… để tránh rủi ro bị phạt chậm nộp tờ khai.

Sau khi nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ chuyển lịch đến địa chỉ mà quý khách đã đăng ký. Liên hệ: Ms Huyền – 094 719 2091 để được tư vấn thêm.

Lịch để bàn có Note thời hạn báo cáo

100.000