Công văn 5108 V/v người lao động ký thêm hợp đồng công việc khác

50.000 

Người lao động ký thêm cả hợp đồng dịch vụ, hợp đồng khoán việc… thì khấu trừ thuế TNCN như thế nào nếu như cá nhân đã ký hợp đồng lao động với công ty.

Công văn 5108 V/v người lao động ký thêm hợp đồng công việc khác

50.000 

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.