KHI Nào khách hàng cần thay đổi IRC

Trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Thay đổi tên dự án đầu tư, mã số dự án đầu tư
  • Thay đổi nhà đầu tư, mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư
  • Thay đổi địa điểm thực hiện, điện tích đất sử dụng dự án đầu tư
  • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư, thay đổi thời gian hoạt động của dự án đầu tư
  • Thay đổi vốn đầu tư ( bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động )
  • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng ( nếu có )
  • Các thay đổi khác có quy định trong Luật đầu tư 2020

Vì sao chọn manabox việt nam

Liên hệ tư vấn dịch vụ

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.    Investment, M&AAccounting & TaxLabor , LegalManagement – Internal control