Báo cáo Giám sát đầu tư theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Báo cáo Giám sát đầu tư là nhóm báo cáo doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp FDI phải thực hiện theo quy định. Cùng Manabox tìm hiểu các yêu cầu đối với báo cáo này.

Chế độ báo cáo

Đối với báo cáo định kỳ, doanh nghiệp nộp Báo cáo 06 tháng trước ngày 10/07 của năm và Báo cáo Năm trước ngày 10/02 năm sau. Cụ thể:

Chế độ báo cáo Giám sát đầu tư quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP, tại khoản 8, Điều 100 của Nghị định quy định:

“8. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);”

Thời hạn nộp báo cáo, quy định tại Khoản 11, Điều 100 của Nghị định, cụ thể:

“11. Thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư:

a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 (10/07) của năm báo cáo;

Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 (10/02) năm sau;

– Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.

Cách thức nộp báo cáo định kỳ

Doanh nghiệp nộp báo cáo bản cứng tại bộ phận 01 cửa của cơ quan quản lý, đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch đầu tư, Cơ quan quản lý Khu công nghiệp. Doanh nghiệp liên hệ các cơ quan chủ quản trên để được hướng dẫn thực hiện.

Với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, báo cáo có thể được gửi thông qua website của Ban quản lý KCN: HIZA – BQL Khu công nghiệp Hà Nội; eHEZA – BQL Khu kinh tế Hải Phòng…

Mẫu báo cáo định kỳ

Đối với báo cáo định kỳ, doanh nghiệp cần lưu ý 02 mẫu báo cáo, tương ứng với 02 giai đoạn của dự án đó là (1) Giai đoạn thực hiện đầu tư và (2) Giai đoạn vận hành. Dự án đầu tư đang trong giai đoạn nào thì doanh nghiệp thực hiện báo cáo đó. 

  • Giai đoạn Thực hiện đầu tư 

Mẫu 13, Thông tư 05/2023/TT-BKHĐTMau bao cao giam sat

  • Giai đoạn Khai thác, vận hành

Mẫu 17, Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT

Bao cao giam sat dau tu

Chế tài xử phạt

Thời hiệu xử phạt: 01 năm, theo hướng dẫn tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

Nếu vi phạm chế độ báo cáo, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đầu tư theo Nghị đinh 122/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Điều 15. Vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.

Như vậy, nếu doanh nghiệp nộp thiếu 01 báo cáo kỳ gần nhất và bị phát hiện xử phạt, mức phạt có thể lên tới 25.000.000 VNĐ. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp khắc phục, nộp bổ sung báo cáo thiếu, thì sau 01 năm, nếu cơ quan quản lý không có quyết định xử phạt thì lỗi đó hết thời hiệu xử phạt. 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.