Author Archives: Nguyễn Việt Anh

Xử lý lỗi khi nộp thuế theo ID khoản nộp

Mục đích của việc thực hiện nộp thuế theo ID khoản nộp là để Cơ quan thuế quản lý đích danh các khoản phải nộp của người nộp thuế từ các nghĩa vụ thuế; giúp cho người nộp thuế truy vấn, tìm kiếm và lựa chọn chuẩn xác các khoản thuế nộp vào NSNN; giảm tải …

Lấy lại mật khẩu Thuế điện tử

Để lấy lại mật khẩu Thuế điện tử, bạn cần thực hiện các bước sau đây: Trường hợp Người nộp thuế  (NNT) quên mật khẩu đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ ; NNT có thể đặt lại mật khẩu mới theo các bước sau:  Bước 1: vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bấm đăng nhập ra giao diện như sau       Chú ý:  Phải cắm chứng thư …

Khai thuế với doanh nghiệp chế xuất – Tax for EPE

Khai thuế là một phần quan trọng trong quản lý thuế cho doanh nghiệp chế xuất (Export Processing Enterprise – EPE) hoạt động tại Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về cách khai thuế với doanh nghiệp chế xuất (EPE): Lệ phí môn bài  Hiện nay, EPE được miễn lệ …

Tình tiết tăng nặng giảm nhẹ

Tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào? Nguyên tắc áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng Trong xử phạt vi phạm hành chính, việc áp dụng được thực hiện 1. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính …

Thủ tục thuế khi thay đổi địa giới hành chính

Thủ tục thuế khi thay đổi địa giới hành chính thường liên quan đến việc cập nhật thông tin về địa điểm hoặc vị trí của tài sản, doanh nghiệp hoặc cá nhân trong hệ thống thuế. Thay đổi địa giới hành chính có thể bao gồm việc di chuyển một phần của một khu …

Hướng dẫn cụ thể về khai bổ sung thuế GTGT

Hướng dẫn cụ thể về khai bổ sung thuế GTGT theo công văn số 4943/TCT-KK trong các trường hợp thường gặp như sau: Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Bản tiếng Việt: 4943_TCT-KK_Vn Bản tiếng Anh: 4943_TCT-KK_En  Cập nhật Do …

Thủ tục về thuế khi chia tách

Để hướng dẫn các thủ tục về thuế đối với các đơn vị có liên quan khi chia tách, Cục Thuế hướng dẫn cụ thể Thủ tục về thuế khi chia tách. Chia, tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và …

Lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng

Để tạo thuận lợi cho NNT trong việc nộp lệ phí môn bài, Cục Thuế hướng dẫn Lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng như sau: Nộp cho các khoản nợ thuế môn bài Khi NNT nộp cho các khoản nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước, NNT chọn …

Các bước nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN qua mạng

Theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, trường hợp cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho tổ chức chi trả thu nhập mà có số tiền thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.