Author Archives: Nguyễn Việt Anh

Hệ thống phân tích rủi ro thuế từ cơ sở dữ liệu

Hệ thống phân tích rủi ro thuế từ cơ sở dữ liệu: Sau khi hệ thống hóa đơn điện tử chính thức đi vào hoạt động thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy đã tạo ra bước đột phá trong công tác quản lý thuế nói riêng và việc thực hiện chính phủ số, xã hội …

Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Tại hội thảo về hoàn thuế GTGT của Manabox Việt Nam, chúng tôi có một số hướng dẫn độc giả về Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư theo điều 28,Thông tư 80/2021/TT-BTC (1) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách ( Mẫu 01/HT) (2) Bảng kê hoá đơn, chứng từ …

Gửi hồ sơ giải trình bổ sung thanh tra kiểm tra qua mạng

Nếu như trước đây, tất cả các tài liệu giải trình, bổ sung đều cần phải gửi qua đường công văn và nộp trực tiếp tới cơ quan thuế thì hiện nay, doanh nghiệp có thể nhận thông báo yêu cầu giải tình bổ sung thanh tra, kiểm tra, gửi hồ sơ giải trình bổ …

Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Tham khảo các bước hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế dưới đây 1. Tra cứu Giấy đề nghị hoàn thuế TNCN Bước 1: Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn “Tên đăng nhập”/chọn “mật khẩu”/Chọn “đăng nhập”. Cho phép người nộp thuế tra cứu …

Tổng quan về hệ thống Thuế Việt Nam (Mindmap)

Tổng quan về hệ thống Thuế Việt Nam được tóm tắt ở bài viết sau đây. Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về khái niệm “Thuế”. Tuy nhiên, cơ bản, Thuế là một khoản thu bắt buộc, không mang tính bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và …