Hồ sơ thuê cá nhân affiliate (Bán hàng tiếp thị) tính vào chi phí

Hồ sơ chi phí thuê cá nhân làm affiliate tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, chi phí thuê cá nhân làm affiliate có thể được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Hồ sơ cần chuẩn bị

Tùy trường hợp khác nhau, tham khảo công văn hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị nhé các bạn: Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đang vướng mắc Cục Thuế hướng dẫn như sau: Trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi phí hoa hồng theo doanh số bán hàng cho người bán là cá nhân trong nước tham gia trên sàn giao dịch thương mại điện tử (sàn giao dịch Bitex Shop) thì thực hiện như sau:

 •  – Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoa hồng là cá nhân kinh doanh có thu nhập trong năm dương lịch dưới 100 triệu đồng/ năm thì cá nhân có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn nhưng không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính.
  • Hồ sơ để khoản chi phí nêu trên được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) gồm: Hợp đồng; bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; chứng từ thanh toán.
 • – Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoa hồng là cá nhân kinh doanh có thu nhập trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng/ năm trở lên thì cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính. Hồ sơ để khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN gồm: hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán.
 • – Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoa hồng là cá nhân không kinh doanh thì thu nhập của cá nhân được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính. Hồ sơ để khoản chi phí nêu trên được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN gồm: hợp đồng, chứng từ thanh toán
 • – Trường hợp Công ty chi tiền hoa hồng cho cá nhân là người lao động của Công ty và có ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên thì toàn bộ tiền hoa hồng môi giới được cộng vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo quy định Điểm b1 Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

 Về cơ bản, doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật về thuế thì có thể tính chi phí này như: Hợp đồng thuê cá nhân làm affiliate; Chứng từ thanh toán cho cá nhân đó và Hóa đơn hoặc bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ tùy trường hợp cụ thể. Để đảm bảo rằng chi phí này được chấp nhận khi quyết toán thuế, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định về hồ sơ, chứng từ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến giao dịch này.

Cơ sở pháp lý

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doan của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luậ c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. …
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
… 2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
… – Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

… Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. …

 

Làm gì khi bị truy thu Thuế với Tiếp thị liên kết Affiliate Marketing?

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.