Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo bản Song ngữ (Việt – Anh) – Advertising service contract template

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, để hỗ trợ doanh nghiệp , cá nhân dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo 

1. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo bản song ngữ Anh-Việt là gì ? 

 Hợp đồng dịch vụ quảng cáo song ngữ Anh-Việt đơn giản là văn bản hợp đồng nhằm giới thiệu đến công chúng sán phẩm, hàng hóa, dịch vụ, cá nhân kinh doanh sản phẩm. Ứng với từng điều khoản, nội dung sẽ được soạn thảo song song bằng hai ngôn ngữ. Như vậy cả hai chủ thể tham gia hợp đồng đều có thể dễ dàng nắm bắt mọi điều khoản dù gặp rào cán ngôn ngữ khi giao tiếp.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo bản Song ngữ (Việt – Anh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

ADVERTISING SERVICES CONTRACT

Số (No):         /HDDV…

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Pursuant to Civil Code No. 91/2015/QH13 dated on 24/11/2015

  • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

In accordance of Commercial Law No. 36/2005/QH11 dated June 14, 2005;

  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Pursuant to the requirement and capability of both parties

Hôm nay, ngày          tháng            năm           tại          chúng tôi gồm có:

Today, date       month                        20…….., we include:

BÊN A (Party A)

:

 

Ông/Bà (Mr/Ms)

:

CCCD (ID Number)

:

 

Ngày cấp (Date)

:

 

Đại diện bởi (Represent)

: Ông/Bà (Mr/Ms)

…………..Chức vụ (Title):

  Theo giấy ủy quyền số ……………………………………ngày….tháng……năm …… 

In accordance with the power of attorney document No…………..dated………………(if any).

 

BÊN B (Party B)

:

 

Ông/Bà (Mr/Ms)

:

CCCD (ID Number)

:

 

Ngày cấp (Date)

:

 

Đại diện bởi (Represent)

: Ông/Bà (Mr/Ms)

Chức vụ (Title) :

  Theo giấy ủy quyền số ……………………………………ngày….tháng……năm …… 

(nếu có).

  • Hợp đồng dịch vụ quảng cáo ( Ảnh minh họa )

 

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.