Dịch vụ Bảo vệ dữ liệu cá nhân – PROTECTION OF PERSONAL DATA

Manabox Việt Nam xin gửi Quý khách thông tin về dịch vụ Tư vấn Bảo vệ Dữ liệu cá nhân, bao gồm phạm vi và triển khai dịch vụ Tư vấn bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như cách tiếp cận kỹ lưỡng của Manabox để đảm bảo tính tuân thủ và bảo mật dữ liệu.

Mô tả dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện cho các tổ chức cần tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi hỗ trợ từ khâu quản trị, triển khai thực hiện quy định, thu thập và xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn và hiệu quả.

Các chuyên gia tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp phân tích rủi ro, đánh giá ảnh hưởng, xây dựng tài liệu quy trình, và đảm bảo an ninh thông tin, với mục tiêu cung cấp những giải pháp phù hợp nhất để tăng cường bảo mật thông tin cá nhân trong môi trường làm việc ngày càng kỹ thuật số hóa phù hợp với các quy định mới 

Các bước thực hiện

 1. Khởi động Dự án: Thảo luận ban đầu để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của tổ chức, đồng thời thu thập dữ liệu về quy trình hiện hành.
 2. Phân tích Lĩnh Vực và Rủi Ro: Đánh giá các hoạt động và quy trình xử lý dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp hiện có, phân tích rủi ro và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 3. Xây Dựng Quy Trình và Hướng Dẫn Thực Hiện: Thiết kế và phát triển các tài liệu, quy trình, hướng dẫn cụ thể cho từng hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân, phát triển các chính sách và quy trình nội bộ để đảm bảo tuân thủ pháp luật
 4. Chuẩn bị hồ sơ đánh giá tác động: Soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết theo quy định pháp luật, cung cấp giải pháp pháp lý và tư vấn cho các vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân
 5. Triển Khai và Đào Tạo: Thực hiện các quy trình đã được phát triển và đào tạo nhân sự liên quan về cách thức xử lý dữ liệu an toàn.
 6. Hậu Kiểm và Đánh Giá: Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các biện pháp đã triển khai, rà soát và điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo tuân thủ lâu dài.
 7. Tư vấn Chuyển Dữ liệu Ra Nước Ngoài: Đặc biệt cung cấp hỗ trợ trong việc thiết lập nguyên tắc và hợp đồng đảm bảo bảo mật khi dữ liệu được xử lý bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Mức Phí Dịch Vụ

Mức phí cho dịch vụ Tư vấn Bảo vệ Dữ liệu cá nhân của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với yêu cầu đặc thù của từng tổ chức. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá cụ thể dựa trên phạm vi công việc và nhu cầu cụ thể của bạn!

English Version

Manabox Vietnam would like to send you information about the Personal Data Protection Consulting service, including the scope and implementation of the Personal Data Protection Consulting service as well as Manabox’s thorough approach to ensure compliance and data security.

Description of consulting services

Our personal data protection consulting services provide comprehensive solutions for organizations that need to comply with personal data protection regulations. We provide support from the administration stage, implementing regulations, collecting and processing personal information safely and effectively.

Consulting experts will help businesses analyze risks, assess impacts, develop process documents, and ensure information security, with the goal of providing the most suitable solutions to enhance security personal information in an increasingly digital working environment in accordance with new regulations

Implementation steps

 • Project Launch: Initial discussions to understand the organization’s needs and goals, and to collect data on current processes.
 • Area and Risk Analysis: Evaluate your existing business’s current data operations and processes, analyze risks, and identify areas for improvement.
 • Building Procedures and Implementation Instructions: Design and develop specific documents, processes, and instructions for each activity related to personal data, develop internal policies and procedures to ensure ensure compliance with the law
 • Prepare impact assessment documents: Draft and prepare necessary documents according to legal regulations, provide legal solutions and advise on issues related to personal data protection
 • Implementation and Training: Implement developed processes and train relevant personnel on secure data handling.
 • Post-Inspection and Evaluation: Inspect and evaluate the effectiveness of implemented measures, review and adjust as necessary to ensure long-term compliance.
 • Consulting on Transferring Data Abroad: Especially providing support in establishing principles and contracts to ensure confidentiality when data is processed outside of Vietnam.

Service Fees

Fees for our Personal Data Protection Consulting services are designed to suit the specific requirements of each organization. Please contact us to receive a specific quote based on the scope of work and your specific needs!

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.