Phát hành hóa đơn điện tử

Hướng dẫn các bước phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định hiện nay: Có 4 bước kê khai đăng ký sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123 và Thông tư 78.

Về cơ bản thì phần lớn doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh sẽ thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có trả phí

Bước 1: 

  • Người phụ trách thu thập các thông tin cần thiết từ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký doanh Nghiệp để chuẩn bị hồ sơ: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện,…
  • Liên hệ với các tổ chức trung gian có cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã đăng ký và được phê duyệt truyền nhận dữ liệu tới Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hoặc chuyển đổi hóa đơn điện tử cũ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thông qua các tổ chức này

Bước 2: Lập mẫu 01/ĐKTĐ-HDDT gửi tới Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

2. Mau-so-01-dktd-hddt Nghi dinh 123

Các bước lập tờ khai Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT

– Bước 1:

+ NNT tích chọn “Đăng ký mới” để thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT.

+ Điền thông tin tại Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT bao gồm: tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên hệ, thư điện tử (email).

Lưu ý: NNT cần rà soát kỹ địa chỉ email đã đăng ký trên Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT để nhận được các thông tin phản hồi của Cơ quan Thuế.

Bước 2: Tích chọn hình thức hóa đơn có mã hoặc không có mã:

NNT căn cứ khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để xác định thuộc hình thức HĐĐT: có mã hoặc không mã cho phù hợp. Riêng đối với các hộ, cá nhân  kinh doanh thì lựa chọn hình thức hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

          Bước 3: Tích lựa chọn Hình thức gửi dữ liệu

          –  Tích lựa chọn hình thức sử dụng HĐĐT có mã không phải trả tiền dịch vụ (nếu không thuộc trường hợp thì không tích lựa chọn).

– Tích lựa chọn hình thức chuyển dữ liệu HĐĐT áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.

          Bước 4: Tích lựa chọn Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử (tích chọn 1 trong 2 nội dung dưới đây đối với NNT sử dụng HĐĐT không mã của CQT)

– Đối với NNT sử dụng HĐĐT có mã của CQT: chọn “Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn”.

– Đối với NNT sử dụng HĐĐT không mã của CQT: chọn một trong hai nội dung. Chỉ chọn “Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử nếu NNT thuộc trường hợp quy định tại điểm a1 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Bước 5: Lựa chọn loại hóa đơn sử dụng

Chú ý: đối hộ, cá nhân kinh doanh thì chọn loại hóa đơn sử dụng là hóa đơn bán hàng.

Bước 6: Điền các danh sách chứng thư số được sử dụng để lập HĐĐT

Ứng dụng hỗ trợ hiển thị chứng thư số đang được cắm vào máy để NNT chọn

Bước 7: Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn (nếu có)

           

Bước 3: Nộp hồ sơ trên hệ thống thuế điện tử

Trong thời hạn 1 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký sử dụng HĐĐT), cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123 qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế; trong đó:

  • Trường hợp cơ quan thuế gửi thông báo chấp nhận: Người nộp thuế tiến hành xuất hóa đơn theo mẫu mới được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC;
  • Trường hợp cơ quan thuế gửi thông báo không chấp nhận: Người nộp thuế thực hiện bổ sung, điều chỉnh nội dung theo thông báo của cơ quan thuế và đăng ký lại theo các bước như trên.

Bước 4: Hủy hóa đơn cũ và làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ cuối cùng

Tra cứu hóa đơn điện tử theo Tổng Cục thuế

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.