HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH SONG NGỮ ANH-VIỆT/ FINANCIAL LEASING CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

Post Views: 15 Với nhu cầu kinh doanh sản xuất, hoạt động cho thuê tài chính ra đời nhằm phục vụ mục đích hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp máy móc, thiết bị, theo đó doanh nghiệp sẽ không trực tiếp nhận được tiền mà sẽ được hỗ trợ máy móc thiết bị … Đọc tiếp HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH SONG NGỮ ANH-VIỆT/ FINANCIAL LEASING CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL