Lập tờ khai thuế nhà thầu 01/NTNN

Post Views: 1.251 Hướng dẫn công ty lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – Tờ khai 01/NTNN. Đây là mẫu biểu do công ty khấu trừ thuế trước khi trả tiền thu nhập cho nhà thầu Nội dung bài viết1 1/ Tổng quan về thuế nhà thầu nước ngoài2 2/ Tình huống minh … Đọc tiếp Lập tờ khai thuế nhà thầu 01/NTNN