Lập tờ khai thuế nhà thầu 01/NTNN

Hướng dẫn công ty lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – Tờ khai 01/NTNN. Đây là mẫu biểu do công ty khấu trừ thuế trước khi trả tiền thu nhập cho nhà thầu

Tình huống: Doanh nghiệp thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài (Chưa đăng ký tự khai thuế ở Việt Nam) phí dịch vụ tư vấn với một số thông tin sau, kế toán cần phân biệt trường hợp 1.1 (Hợp đồng Gross); trường hợp 1.2 (Hợp đồng Net)

Hãy tìm hiểu cơ sở lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài? Định khoản các giao dịch ? 

Tình huống 1.1: Tính thuế với hợp đồng Gross (Số tiền trả cho nhà thầu đã gồm thuế ở Việt Nam, thuế do nhà thầu phải tự chịu và trừ vào số tiền thanh toán cho nhà thầu)

Gợi ý

 • Doanh thu tính thuế nhà thầu: 42 USD x Tỷ giá 22690,.. ~ 95.229
 • Số thuế cần phải nộp thay nhà thầu là:
 • + Thuế GTGT: 95.229 x 5% = 4.761
 • + Thuế TNDN: (95.229 – 4.761) x 5% = 90.468 x 5% = 4.523

Định khoản

 • Ghi nhận chi phí dịch vụ

Nợ TK Chi phí, Mua hàng… (TK 641, 642, 154…) : 95.229

Có TK Nợ Phải trả người bán (TK 331 – Chi tiết Mã khách Nhà thầu): 95.229

 • Ghi nhận thuế GTGT đầu vào, giả sử được khấu trừ

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào (TK 133): 4.761

Có TK Thuế khác (TK 3338): 4.761

 • Ghi nhận thuế TNDN trả thay 

Nợ TK Phải trả người bán (TK 331 – Chi tiết Mã khách Nhà thầu): : 4.523

Có TK Thuế khác (TK 3338): 4.523

Khi đó, công ty cần kê khai và lập tờ khai thuế nhà thầu như sau

Tình huống 1.2: Tính thuế với hợp đồng NET (Số tiền trả cho nhà thầu chưa gồm thuế ở Việt Nam, thuế do bên Việt Nam phải chịu thay nhà thầu và tính vào chi phí của bên Việt Nam)

Gợi ý

 • Doanh thu tính thuế nhà thầu: 37,88 USD x Tỷ giá 22690,.. ~ 85.944
 • Số thuế cần phải nộp thay nhà thầu là:
 • + Thuế TNDN: 85.944/(1-5%) x 5% = 90.467 x 5% = 4.523
 • + Thuế GTGT: (85.944 + 4.523)/(1-5%) x 5% = 95.228 x 5% = 4.761

Định khoản

 • Ghi nhận chi phí dịch vụ

Nợ TK Chi phí, Mua hàng… (TK 641, 642, 154…) : 85.944

Có TK Nợ phải trả người bán (TK 331 – Chi tiết Mã khách Nhà thầu): 85.944

 • Ghi nhận thuế TNDN trả thay 

Nợ TK Chi phí, Mua hàng… (TK 641, 642, 154…): 4.523

Có TK Thuế khác (TK 3338): 4.523

 • Ghi nhận thuế GTGT đầu vào, giả sử được khấu trừ

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào (TK 133): 4.761

Có TK Thuế khác (TK 3338): 4.761

Khi đó, công ty cần kê khai và lập tờ khai thuế nhà thầu như sau

Tỷ lệ thuế nhà thầu mới nhất

Lưu ý: Cách xử lý lỗi sai Người nộp thuế đã kê khai sai mã số thuế trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.

 – Nguyên tắc kê khai:

Trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN đơn vị kê khai mã số thuế nộp hộ nhà thầu tại chỉ tiêu [05] – chỉ tiêu “Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam” và các chỉ tiêu khác có liên quan đến thông tin MST nhà thầu nộp thay.

– Nội dung khai sai:

Doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [05] trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN là mã số thuế của doanh nghiệp Việt Nam nên tờ khai đơn vị gửi không được hệ thống chấp nhận.

–  Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp thực hiện kê khai lại Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam tại chỉ tiêu [05] trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi