Hướng dẫn công ty khai thuế TNCN – Tờ khai 05/KK-TNCN

Hướng dẫn công ty khai thuế TNCN – Tờ khai 05/KK-TNCN. Đây là mẫu biểu do công ty khấu trừ thuế trước khi trả tiền lương, tiền công cho các cá nhân.

Tình huống: Trong tháng, doanh nghiệp có bảng lương dưới đây, hàng tháng, công ty không trả lương cho giám đốc (Nghìn đồng). Hãy tìm hiểu cơ sở lập bảng lương, ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh và lập tờ khai thuế TNCN?

Bộ phận

Họ tên
(Full Name)

Ngày công

Lương cơ bản

Phụ cấp (Allowance)

Tổng thu nhập

Bảo hiểm trừ lương

Bảo hiểm tính vào chi phí

Giảm trừ bản thân

Giảm trừ NPT

Thu nhập tính thuế

Thuế TNCN
(PIT)

Thu nhập thực lĩnh

Phụ cấp chức vụ

Ăn trưa
(Lunch)

Khoán chi điện thoại (Telephone)

KD

Nguyễn Văn B

22

16,000

12,600

730

1,000

30,330

3,003

6,149

11,000

 

14,597

1,439.55

25,887.45

VP

Trần Thị C

22

9,000

11,700

730

1,000

22,430

2,173.5

4,450.5

11,000

8,800

20,256.5

Kth

Vũ Đức E

22

6,500

6,100

730

1,000

14,330

1,323

2,709

11,000

 

277

13.85

12,993.15

 

Tổng

 

31,500

30,400

2,190

3,000

67,090

6,499.5

13,308.5

33,000

 

14,874,000

1,453.4

59,137.1

Tham khảo: 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số người lao động:

[16]

Người

4

Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[17]

Người

3

2

Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [18]=[19]+[20]

[18]

Người

2

2.1

Cá nhân cư trú

[19]

Người

2

2.2

Cá nhân không cư trú

[20]

Người

0

3

Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân [21]=[22]+[23]

[21]

VNĐ

61.900.000

3.1

Cá nhân cư trú

[22]

VNĐ

61.900.000

3.2

Cá nhân không cư trú

[23]

VNĐ

0

3.3

Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

[24]

VNĐ

 

4

Trong đó tổng thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí

[25]

VNĐ

 

5

Tổng  thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [26]=[27]+[28]

[26]

VNĐ

41.200.000

5.1

Cá nhân cư trú

[27]

VNĐ

41.200.000

5.2

Cá nhân không cư trú

[28]

VNĐ

0

6

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [29]=[30]+[31]

[29]

VNĐ

1.453.400

6.1

Cá nhân cư trú

[30]

VNĐ

1.453.400

6.2

Cá nhân không cư trú

[31]

VNĐ

 

6.3

Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

[32]

VNĐ

 

Bài giảng: 

Xem thêm ví dụ khai thuế TNCN cho người nước ngoài

Khai thuế TNCN cho người nước ngoài

Tham khảo chi tiết cách điền tờ khai 05/KK-TNCN

Hướng dẫn tờ khai thuế TNCN công ty khấu trừ – MẪU SỐ 05/KK-TNCN

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.