Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu 02/NTNN

Hướng dẫn công ty lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài – Tờ khai 02/NTNN. Đây là mẫu biểu do công ty quyết toán với các khoản đã khấu trừ thuế thay trước khi trả tiền thu nhập cho nhà thầu nước ngoài.

1/ Tổng quan về quy định quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Quyết toán Thuế nhà thầu khi khai thuế theo tháng

2/ Minh họa tình huống thực tế quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Theo hợp đồng vay từ ngày 16/1/N đến 15/1/N+1, gốc vay 17.297.000.000; lãi vay 132.928.714, thuế nhà thầu đã khai và nộp là

  • 6.646.436 đ (Thuế TNDN)
  • 0 đ (Thuế GTGT – Do lãi vay không chịu thuế GTGT)

Khi đó, tại thời điểm kết thúc hợp đồng và trả lãi vay, công ty phải quyết toán thuế nhà thầu trong thời hạn 45 ngày.

3/ Kê khai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN

Tham khảo cách kê khai tờ 02/NTNN như dưới đây

Tham khảo cách kê khai phụ lục 02-1/NTNN như dưới đây

4/ Quy trình khai thuế

Xem quy trình khai thuế theo bộ thủ tục hành chính của cơ quan thuế dưới đây

Quy trình kê khai

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác.

 

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác lập hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc hợp đồng nhà thầu và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định đối sơ hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính. Trường hợp hồ sơ được nộp đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

– Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

++ Tờ khai thuế 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

++ Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài theo mẫu số 02-1/NTNN do Bộ Tài chính ban hành; Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-2/NTNN do Bộ tài chính ban hành;

++ Bảng kê chứng từ nộp thuế;

++  Bản Thanh lý hợp đồng nhà thầu (nếu có).

(Thành phần hồ sơ ban hành kèm theo Phụ lục 1 Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định quy định số 126/2020/NĐ-CP chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)

     + Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không  phải trả kết quả cho người nộp thuế.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế, Chi cục Thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

– Phí, lệ phí: Không có

– Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai thuế 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC .

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

– Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019.

+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2020 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 

Lập tờ khai thuế nhà thầu 01/NTNN

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.