Mẫu biểu và hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng.

Bài viết hướng dẫn hạch toán kế toán, cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà, văn phòng và một số lưu ý thường gặp đối với chi phí thuê nhà, văn phòng.

Hạch toán kế toán:

Thông thường, chi phí thuê văn phòng thường được phân bổ vào chi phí sản xuất chung hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp, tùy theo mục đích sử dụng của khu vực thuê. Tiêu thức phân bổ tham khảo: diện tích sử dụng, ….

Ghi nhận chi phí thuê:

Nợ TK 642702/TK 627701: Giá trị thuê 

Nợ TK 1331: Thuế GTGT

Có TK 3311: Tổng giá trị nợ phải trả

Mẫu hợp đồng thuê nhà/ văn phòng

1. Hop dong thue VP

Một số lưu ý với chi phí thuê nhà/văn phòng.

– Đảm bảo hồ sơ pháp lý để người cho thuê có quyền cho thuê bất động sản cho thuê.

– Một số điều kiện để chi phí thuê nhà của cá nhân được tính là chi phí được trừ

 https://gonnapass.com/chi-phi-thue-nha-cua-ca-nhan-duoc-tru/

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.