Author Archives: Tran Lan

Điểm mới khi sử dụng lao động người nước ngoài theo NĐ 70/2023/NĐ-CP

Tóm tắt các điểm thay đổi Từ ngày 18/09/2023, NĐ 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực bổ sung thêm một số điểm mới cần lưu ý trong quá trình sử dụng lao động người nước ngoài như quy trình nộp hồ sơ sử dụng lao động người nước ngoài, xin cấp phép Giấy phép lao động,…. Cụ …

PIT withholding document – evidence shows your personal income tax?

PIT withholding document are one of those document to help you prove it.So, what is PIT withholidng document and how to use it? Please read this note and you can understand easily! Overall procedure of PIT withholding   1. Input-Let’s collect the materials. Form of PIT withholding document Report of using PIT withholding document ( …