Author Archives: Tran Lan

Nhân viên partime có phải tham gia bảo hiểm xã hội không

Nhân viên partime thuộc đối tượng tham gia BHXH Nhân viên partime có phải thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không?  Câu trả lời là có, bởi vì một số căn cứ sau:  Theo Điều 32, luật Lao động 2019 (1), Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; …

Xử lý thuế nộp thừa, không đề nghị hoàn như thế nào

Tóm tắt, mẫu biểu ví dụ Theo quy định tại điều 26, TT 80/2021/TT-BTC, Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa không hoàn trả nộp thừa thì làm Văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa theo mẫu số 01/ĐNKHT.  Trường hợp công ty đóng cửa …

Kỳ tính thuế đối với cá nhân về nước không tròn tháng

Các công việc cần thực hiện khi NLĐ nước ngoài về nước:  Quyết toán thuế TNCN Báo giảm BHXH Trả Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập chủ yếu đến thủ tục quyết toán thuế TNCN khi về nước. Nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN Căn …

Thủ tục đóng mã bảo hiểm khi giải thể

Khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, một trong các thủ tục cần thực hiện là đóng mã số BHXH. Vậy thủ tục, hồ sơ cần nộp là gì? Dưới đây là quy trình thủ tục đóng mã bảo hiểm khi giải thể với chi tiết các bước hướng dẫn và mẫu biểu liên quan …

Nguyên nhân và biểu mẫu giải trình chênh lệch lao động tham gia BHXH và kê khai thuế

THeo quy chế chia sẻ, phối hợp thông tin của Cơ quan thuế và Cơ quan BHXH, Cơ quan BHXH có quyền truy cập thông tin người lao động đã thực hiện quyết toán thuế TNCN trong năm dương lịch và yêu cầu người nộp thuế giải trình chênh lệch giữa số người lao động …

Mẫu xác nhận không nợ thuế, lệ phí Hải Quan

Khi thực hiện đóng cửa, giải thể công ty, cần có thủ tục xác nhận không nợ thuế, lệ phí Hải quan. Manabox Việt Nam xin gửi quý vị hướng dẫn thủ tục trên để mọi người tham khảo:  Hồ sơ chuẩn bị Mẫu 34/CVXNHT/TXNK Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ GIấy chứng nhận …

Giá trị còn lại của TSCĐ bị hỏng hoặc thanh lý có được tính là chi phí được trừ?

Tài sản cố định bị mất mát, hư hỏng hoặc TSCĐ lạc hậu không sử dụng được, cần thanh lý là các tình huống hay xảy ra trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, giá trị còn lại của các TSCĐ này có được tính là chi phí được trừ không? Giá trị còn lại của TSCĐ (Tài …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.